L'Alt Empordà té 68 escoles amb servei de menjador. A banda dels 37 menjadors gestionats pel consell comarcal, n'hi ha 31 dels quals 22 que són gestionats per les AMPA, 4 pels ajuntaments i 1 que gestiona el servei el propi centre educatiu (els 4 menjadors restants corresponen a escoles concertades). El menjador escolar és una necessitat social bàsica, fet pel qual s'articula una beca de menjador, que també gestiona l'ens comarcal.

A falta del tancament definitiu de les dades, s'han sol·licitat més de 3.200 beques (l'any passat se'n van acabar concedint 3.009). Totes elles es concedeixen per raons socials i són revisades pels tècnics de l'àrea per tal de determinar si compleixen amb els barems establerts pel departament d'Ensenyament, que acaba decidint si atorga la beca. Així doncs, la Generalitat ha concedit 2.229 beques i n'han denegat 314. 138 sol·licituds estan pendents de resolució i 525 a l'espera de rebre documentació de la família.

A causa de les restriccions i normativa sanitària per la Covid-19, els menjadors escolars veuen com el nombre de monitors que acompanya els infants i joves durant el servei de menjador és insuficient. Per aquest motiu, la Generalitat ha habilitat un període que s'estén fins a finals de setembre perquè els centres educatius puguin demanar més hores de monitoratge al Servei Territorial. Un cop la Generalitat aprovi aquestes hores de reforç, ho comunicarà al consell que al seu torn farà les gestions pertinents amb les empreses adjudicatàries del servei.

Pel que fa al finançament, encara no hi ha dades tot i que a causa de l'augment de beques aprovades, superi la xifra d'1.246.679 euros amb què es va adjudicar l'any passat. A causa de l'alerta sanitària que va interrompre el servei ordinari de menjador escolar el 12 de març, va tenir un cost inusual de 646.855 euros.