L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la depuradora de Maçanet de Cabrenys amb un pressupost de 4,8 milions d'euros (IVA inclòs). Es tracta d'una infraestructura molt esperada al municipi, ja que representa un pas endavant en el sanejament d'aigües residuals a la zona. En l'actualitat, el poble no disposa de cap depuradora i l'aigua residual s'aboca a la conca de la Muga i acaba al pantà de Darnius-Boadella, que alimenta d'aigua per beure la comarca.

El projecte del qual ara surt a concurs l'execució és el segon que s'ha redactat per la construcció de la planta depuradora. L'any 2007 se'n va fer el primer però va quedar aturat per la crisi. Deu anys després, es va creure necessari actualitzar el document i fer un nou projecte constructiu actualitzat.

Inclou la construcció d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) i els col·lectors en alta per sanejar les aigües residuals del nucli de la Casanova. Les actuacions previstes consistiran en la construcció d'un col·lector general i d'una depuradora biològica amb aeració prolongada amb reducció de nutrients, que també disposarà d'un pou de gruixuts, d'un pretractament i d'un sistema de rizocompostatge per tractar els fangs generats.

Les aigües es traslladaran amb un col·lector que discorrerà paral·lel pel marge esquerre de la riera de Fraussa fins l'entrada al pou de gruixuts de la planta de sanejament.

Actualment, Maçanet de Cabrenys aboca les aigües residuals a la riera en dos punts diferents. A la riera de Fraussa s'aboquen les aigües residuals generades en els nuclis urbans de Can Muntada, Racó dels Pirineus, Prat del Pont, La Cardona i el vessant oest del nucli urbà, mentre que a la riera de l'Ardenya s'aboquen les aigües residuals dels nuclis urbans La Casa Nova, Font d'en Coll i el vessant est del poble.

El municipi no té cap planta de sanejament, només una depuradora al nucli disseminat de Tapis, que va construir un restaurant i que ara gestiona l'Ajuntament.

Maçanet de Cabrenys, amb 688 habitants segons l'últim cens del 2019, té una important estacionalitat corresponent al període juny-setembre (temporada alta) i octubre-maig (temporada baixa). Aquesta situació fa augmentar la població durant l'estiu i la planta depuradora s'ha hagut d'adaptar a aquest augment estacional de les aigües brutes generades.

Un cop sanejada per la planta depuradora, l'abocament de l'aigua ja tractada es projecta a la riera de Fraussa, definida com una «zona sensible» per l'ACA per la proximitat amb l'embassament de Darnius-Boadella.

Tres anys

El contracte per l'execució de les obres té una durada prevista de tres anys, tot i que l'adjudicatari podria rebaixar-ne els temps, i es poden presentar propostes fins al 28 de setembre. Paral·lelament, l'ACA també ha tret a concurs el contracte de 4 anys per la direcció de les obres (180.661 euros) així com la coordinació de seguretat de les obres per un període d'1 any i 4 mesos (47.287 euros).