L’Escola de Música Antoni Agramont de Castelló d’Empúries es prepara per l’inici d’aquest nou curs que, si no hi ha res de nou, començarà aquest mes d’octubre. Abans però, s’ha volgut aprofitar per pintar l’equipament i deixar-lo a punt, com s’acostuma a fer amb la majoria dels centres educatius durant els mesos de vacances.

En aquests moments també s’estan preparant tots els protocols per poder iniciar les classes amb totes les mesures sanitàries necessàries per garantir la seguretat d’alumnes i professors, pendents de totes les indicacions que es vagin rebent des del Departament de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Ben aviat es farà arribar tota la informació a les famílies per tal que coneguin quins seran els protocols i procediments a seguir per portar a terme les classes.

L’Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” és un servei educatiu municipal de difusió de la cultura musical, un centre públic obert a tothom i fortament arrelat al municipi. En el centre es duen a terme ensenyaments de música no reglats, estructurats en diferents programes docents que s’adeqüen a la diversitat de necessitats formatives de l’alumnat. L’equip docent està format per un grup interdisciplinari de professionals de reconeguda trajectòria.

L’escola municipal de música és un centre públic la titularitat del qual és de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries com a organisme autònom local.