La convocatòria de subvencions per a empreses i autònoms que va obrir l'Ajuntament de l'Escala per tal d'ajudar a reduir els efectes econòmics de la Covid-19, s'ha tancat amb un total de 111 sol·licituds presentades.

La convocatòria preveia un total de tres línies d'ajudes a les quals les empreses i autònoms locals podien presentar-se.

La línia 1 eren subvencions als establiments comercials, empreses i autònoms del municipi de l’Escala per la compra d’elements de protecció i seguretat com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19. S'han rebut un total de 45 peticions per a aquesta línia d'ajudes.

L’objectiu d’aquesta línia es ajudar les empreses que han hagut de fer una inversió per adquirir elements de protecció i seguretat durant l’Estat d’Alarma, amb la finalitat de reactivar l’economia del municipi en el menor temps possible, afavorint que aquesta reobertura es faci sempre preservant la salut dels usuaris i treballadors i ajudant a evitar la propagació del contagi.

La línia 2 eren subvencions al sector serveis pels perjudicis soferts durant el període d’Estat d’Alarma generada per la Covid-19. -En aquest cas, s'han rebut un total de 47 peticions.

L’objectiu és ajudar al manteniment del teixit comercial i empresarial local i reprendre l’activitat econòmica, que s’han vist alterats a conseqüència de les mesures de l’Estat d’Alarma, que ha obligat a tancar establiments, reduir-ne l’activitat o be adaptar-la, amb la conseqüent disminució d’ingressos.

Es tracta d’ajudar les empreses que han vist suspesa la seva activitat durant l’obligat confinament per la Covid-19 o bé han sofert un decrement de la facturació de com a mínim un 70% en els mesos de març, abril i maig de 2020 respecte de l’any anterior.

La línia 3 eren subvencions als establiments comercials, empreses i autònoms del municipi de l’Escala per a la posada en marxa, durant l’Estat d’Alarma, de projectes d’innovació tecnològica i millora del local. Per a aquesta línia d'ajudes, s'han rebut un total de 19 peticions.

Només seran subvencionables les despeses derivades de la inversió tant en noves tecnologies com en la millora del local efectuades durant els mesos d’abril a juny de 2020 i que vagin en la línia del Pla comercial aprovat per l’Ajuntament el 2019.

En aquest sentit s’entenen compresos:

  • La compra d’equipaments relacionats amb de noves tecnologies, ja sigui software com hardware.
  • Les despeses de comunicació, de publicitat i de venda online.
  • Les despeses de visualització a les xarxes socials i pàgina web.
  • Les millores en el local comercial.

Aquestes subvencions (hi ha una partida reservada de fins a 115.000 euros) formen part del pla de xoc econòmic i social que va aprovar el mes passat l’Ajuntament de l’Escala per fer front als efectes de la Covid-19, amb una quarantena de propostes valorades en 1,4 milions d'euros.

"Ara s'estan fent totes les comprovacions i la tramitació necessària d'aquestes subvencions, amb les quals intentem ajudar el sector per tal que els efectes que va tenir el confinament no siguin tant durs", remarca la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Marta Rodeja.