En ocasió del mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de Figueres, s'ha presentat a l'Ajuntament una sol·licitud per tal que li sigui concedida la Medalla d'Honor d'Or de la ciutat. Actualment, només s'ha concedit aquesta distinció honorifica al pintor Salvador Dalí; a l'Hospital de Figueres en ocasió del seu 700 aniversari; i al rei emèrit Joan Carles I, aquesta darrera retirada recentment.

La parròquia de Sant Pere de Figueres, amb els seus 1.000 anys d'història, és l'entitat més antiga de la ciutat i ha impulsat altres iniciatives al llarg dels anys tant en l'àmbit social, religiós, cultural, artístic, educatiu i sanitari, entre d'altres. El temple de Sant Pere és també un dels edificis més emblemàtics de la ciutat i el d'orígens més antics. En ell es troben obres artístiques d'autors com Frederic Marés, Ramon Reig, Lluís Roura o Ramon Pujolboira, entre d'altres. És també el segon monument més visitat de la ciutat, després del Teatre Museu Dalí.

La proposta, que haurà de ser aprovada pel ple de l'Ajuntament, va acompanyada d'una llista de diferents personalitats rellevants de la vida social i cultural de la ciutat, formada per una setantena de persones, entre les quals figuren exalcaldes, músics, escriptors, polític i historiadors, que donen suport aquesta iniciativa. La sol·licitud de Medalla d'Or va acompanyada d'un ampli argumentari a l'entorn de les aportacions que ha fet la parròquia a la ciutat.