El Bisbat de Girona ha fet públics els nous nomenaments a la diòcesi i, pel que fa als càrrecs no parroquials, mossèn Dagoberto Rojas i Arroyave assumeix la bidelegació de pastoral amb joves i capellà, col·laborant en el servei religiós de l'Hospital de Figueres.

Quant als nomenaments parroquials que es fan efectius a l'Alt Empordà, mossèn Josep Puig i Bofill és ara rector de Garriguella, Pau, si bé continua amb tots els altres càrrecs parroquials.

Mossèn Josep Puig i Bofill substueix mossèn Manuel Seco i Corvillo, per al qual el bisbe ha signat la jubilació canònica.