L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat la convocatòria i les bases per a la creació d'una borsa de treball de peons de brigada municipal, davant la necessitat de contractació d'urgència de personal de caràcter temporal per tal de contenir els efectes de la Covid-19. Les funcions bàsiques són per a tasques de jardineria, pintura, paleta o neteja en els espais, mobiliari i edificis públics, i altres treballs auxiliars de la brigada municipal.