L'Ajuntament de Viladamat va aprovar inicialment, en el ple del mes de juliol passat, la segona fase del projecte de condicionament i ampliació de la deixalleria municipal, redactat per l'arquitecte Joaquim Bover i Busquet, amb un pressupost d'execució de 43.329 euros. Segons explica l'alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, la deixalleria, que es troba al camí antic per anar a Albons, disposarà de dues màquines de compostatge orgànic i es farà recollida porta a porta dels materials. «Ens agradaria que es pogués començar aquest any 2020», remarca Pons.

Les obres de la primera fase de condicionament de la deixalleria municipal de Viladamat van acabar el mes de març de l'any 2018, de manera que la deixalleria tornava a estar oberta al públic amb el mateix sistema de funcionament que hi havia abans, és a dir, demanant les claus a l'Ajuntament.

Aquestes obres de condicionament van ser subvencionades pel Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc).