L'estiu és un dels moments més esperats per tothom, sobretot pels infants i joves. Molts d'ells gaudeixen de les diferents activitats d'estiu que es realitzen. Concretament, a l'Alt Empordà, ho fan 3.200 nens i nenes repartits en 81 casals dels diferents municipis de la comarca. Tot i que segueix sent un nombre important, en general s'ha patit una baixada de participants.

Aquest any, una acció tan corrent com participar de les activitats de lleure està marcada per l'excepcionalitat del moment, la qual cosa ha obligat a adaptar-les i a implantar un seguit de mesures de prevenció. Més enllà de mantenir la distància de seguretat, portar la mascareta, ser molt exhaustiu en la neteja de mans i desinfecció del material, una de les principals mesures ha estat el manteniment exclusiu del grup de convivència, amb deu membres i sempre amb el mateix monitor/a, tenint la mínima relació possible amb la resta de grups. És per això que molts casals han establert torns, en el cas del Club Tennis Figueres ho han fet d'aquesta manera «per tal de moure's pels diferents espais» com explica Carlos Pellejero, coordinador de l'escola de tennis. Al Ksameu s'han marcat uns horaris d'entrada, «uns grups entren a 2/4 de 9, uns altres a les 9 i els últims a 2/4 de 10 del matí, a més ho fan per dos accessos diferents» afirma Maria Solés, directora de la Fundació Sant Vicenç de Paül.

Aquest any, s'ha notat un repunt a l'alça en la contractació de monitors i monitores, com és el cas del casal de la Jonquera en el qual «s'han necessitat més monitors, n'hem posat dos per grup i tenim dos grups a infantil, dos grups a primària un d'estiu jove» expressa Anna Corpas, directora del casal.

A més a més, aquest estiu s'ha sumat una nova figura que és la de Responsable de Prevenció i Higiene, que ha realitzat una formació organitzada pel Departament de Salut pel que fa a prevenció, protecció i seguretat alimentària. Aquesta persona té la funció de vetllar pel compliment de totes les normes i els protocols i garantir que tothom n'estigui informat. Com a mínim, hi ha hagut una persona formada per casal, tot i que n'hi ha hagut que n'han tingut més dels exigits pel Procicat.

ACTING

Un altre dels canvis han sigut els espais, ja que ha comportat l'adaptació d'aquests, canvi o suma de més llocs on estar-se. El casal de la Jonquera ha sumat a la Sala Polivalent de cada any, una sala adjacent i el poliesportiu, i en el cas del Club Tennis Figueres s'han traslladat activitats que es feien a l'interior (com les manualitats i la dansa) a l'exterior i, a més, s'han muntat separadors als vestuaris.

Activitats adaptades

Tot i la quantitat de normes que s'han hagut de complir, s'han pogut realitzar totes les activitats, de manera adaptada, com explica Ernest Ollero, director d'Acting Figueres, en què «hem passat a fer teatre i dansa amb la mascareta, o realitzant alguna activitat més individualitzada com és el cas del ioga».

En general, els casals coincideixen que aplicant totes les mesures s'ha pogut fer tot. Només ha mancat la realització de sortides i colònies, encara que el Ksameu va marxar la setmana passada amb 55 joves a la Casa dels Arcs, a la Garrotxa.

Els casals de la comarca s'han desenvolupat amb una certa normalitat, gràcies a la tasca dels educadors i sobretot a la fortalesa de tots els infants i joves.

Figueres aposta pels «Espais de Lleure» i obra més centres per realitzar-se

Aquest any, les activitats municipals d'estiu que es realitzen a Figueres s'aglutinen sota l'etiqueta Espais de lleure, i se n'han diferenciat tres: els espais de lleure escolar que ha tingut lloc a l'escola Maria Àngels Anglada, Escola Amistat, Escola Anicet de Pagès, Escola Salvador Dalí i Escola Sant Pau, l'espai de lleure zona esportiva que s'ha realitzat a l'Institut Alexandre Deulofeu i a la zona esportiva i finalment l'espai de lleure de l'escola d'hostaleria, a l'Institut Olivar Gran. L'any passat només es van obrir tres escoles per realitzar-hi aquestes activitats.

Des del confinament que el consistori figuerenc ja treballava amb els casals, perquè «eren viables i necessaris», explica Maria Rentero, coordinadora del Servei d'Acció Cívica de l'Ajuntament de Figueres. S'ha realitzat un treball transversal perquè es poguessin dur a terme des de tres àmbits que són: acció cívica, joventut i esports. Es va fer una enquesta a les famílies que van participar l'any passat i la majoria es mostraven favorables a tornar.

Una aposta pels casals

Rentero afirma que «des de l'Ajuntament de Figueres, hi ha hagut una aposta política important pels casals», es va reforçar l'aportació econòmica per tal que fossin possibles i complint amb totes les mesures de seguretat.

Els casals municipals de Figueres han comptat amb més monitors que els marcats per les ràtios, un total de 8 per cada 50 inscrits. A més, s'ha comptat amb dos responsables de prevenció i higiene per casal, tot i que la majoria dels monitors han realitzat aquesta formació. Cal afegir que a escala municipal es va realitzar una formació el 24 de juny sobre temàtiques relacionades amb els casals.

L'organització dels casals d'estiu de Figueres s'han centrat en dos eixos principals que són: diversificació per tal de no acumular molts infants en un mateix lloc i repartir-los ocupant més espais, i fer un horari intensiu perquè els equips de neteja poguessin fer una desinfecció exhaustiva a les tardes a tots els centres.