L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha subministrat 9.620 mascaretes, 1.046 pantalles facials i 475 hidrogels amb un cost total de 10.000 euros.

El passat 31 de juliol, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va acabar de repartir els Equips de Protecció Individual (EPI'S) prèviament sol·licitats per empreses i autònoms del municipi per prevenir el risc de contagi per la Covid-19 als centres de treball. Els lots, que s'han subministrat en funció del número de treballadors de cada empresa, consten de gel hidroalcohòlic, mascaretes quirúrgiques i pantalles de protecció. S'han sol·licitat 332 lots dels quals se n'han entregat 294 i n'han quedat 38 pendents de recollir. En total s'han proporcionat 9.620 mascaretes, 1.046 pantalles facials i 475 hidrogels amb un cost de 10.000 euros.

El retorn a l'activitat laboral després del confinament, va obligar a empreses i autònoms a adoptar les mesures preventives i organitzatives necessàries per prevenir el risc de contagi del coronavirus als centres de treball. Una d'elles va ser l'ús obligat de posar a disposició dels treballadors els EPIs necessaris per garantir-ne la seva seguretat i salut.

El subministrament d'aquest material és un dels compromisos que l'Ajuntament va adquirir en les taules de treball que el teixit empresarial del municipi i el consistori van iniciar a principis del mes de maig per fer front a la reactivació del sector turístic i comercial.