L'Ajuntament de Vilamalla té previst, en els pròxims mesos, dur a terme un projecte de reforma de la deixalleria municipal. Vilamalla disposa, des del 2007, d'un equipament, que forma part de la Xarxa comarcal de deixalleries, per als seus habitants, on s'admeten residus especials, com aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, fustes, ferralla, runes d'obres menors i restes de poda. També hi ha punts de recollida, distribuïts en el municipi, per aquesta última fracció. «Ara, hem aprovat inicialment el projecte i, tot seguit, farem la licitació per iniciar les obres a finals d'any», explica l'alcalde, Carles Álvarez.

Aquesta minideixalleria, també adherida al mercat de segona mà, està situada dins del Polígon industrial el Pont del Príncep i ocupa un solar d'uns 1.973 metres quadrats. Actualment, la zona del fons del solar no té cap ús específic i està separat de la deixalleria per una tanca. La intenció és integrar aquest espai a la deixalleria i augmentar el total de cinc contenidors a vuit.

El programa funcional o de necessitats, definit pel promotor, és la reforma de la deixalleria, construir un nou cobert per emmagatzemar els residus petits, i dotar la instal·lació amb una bàscula pel control d'entrada de residus.

Adequació del solar

S'adequarà tota la superfície del solar. S'augmenta la capacitat de la instal·lació per a vuit contenidors a còpia d'ampliar el moll per a una millor utilització dels contenidors de forma que es distribueixin en grups de dos separats per una passera. Es varia la inclinació de la posició dels contenidors per facilitar-ne la col·locació i retirada i, a més, per guanyar un espai a dalt del moll perquè els vehicles dels usuaris s'acostin al punt d'abocament sense bloquejar el pas dels altres vehicles.