El Govern de la Generalitat ha estat un any negociant la proposició de llei per regular els preus dels lloguers amb el Sindicat de Llogateres. El passat 15 de juliol van presentar la regulació al Parlament de Catalunya amb el suport de Junts per Catalunya, ERC, la CUP i En Comú Podem -i més de 4.000 organitzacions-. No obstant això, el passat 21 de juliol Junts per Catalunya va presentar un grup d’esmenes una de les quals comporta directament l’exclusió de Figueres del llistat de 60 municipis que s’havia acordat.

La regidoria d’Habitatge té un clar compromís amb poder millorar la situació de l’habitatge a la ciutat. Des de l’Oficina Local d’Habitatge està treballant en diferents línies per impulsar l’habitatge públic de la ciutat amb mesures que facilitaran l’accés a habitatge públic, entre d’altres, a molts joves de la ciutat. Ajudes al lloguer que beneficiaran també als propietaris que lloguin els seus pisos a l’Administració així com també amb propostes de millora retributives per aquelles persones que posin els seus habitatges a disposició.

Segons el regidor d’Habitatge, José Castellón, “cal donar ple suport a l’acord signat el passat 15 de juliol i treballar prioritàriament perquè Figueres no quedi deslligada d’un avenç de país. Assenyala també que quedar-ne exclòs podria tenir greus conseqüències pels veïns i veïnes de Figueres”