El Consorci de la Costa Brava ha rebut el vistiplau del Ple de la Diputació de Girona per fer una ampliació del seu pressupost d’aquest 2020. La modificació permetrà a l’ens incrementar en 1.643.983,66 euros la seva capacitat d’execució d’obres de millora dels seus serveis enguany. Aquests diners provenen de romanents de tresoreria, de recursos econòmics propis estalviats.

Més de la meitat d’aquests diners (en concret, 847.321,29 euros) es destinaran a actuacions de reposicions i millores en sanejament. Les més remarcables són la reparació d’emissaris submarins a sa Riera, a Palamós, per un valor de 200.000 euros, i les obres d’asfaltatge de camins d’accés a les depuradores (100.000 euros).

De la resta, 781.662,37 euros s’invertiran en inversions en abastament. Són tretze projectes, entre els quals destaquen el de l’obra d’instal·lació de mesuradors de cabal en diverses parts del sistema d’abastament d’aigua en alta del Consorci de la Costa Brava (207.571,32 euros), la renovació d’un tram de canonada d’impulsió de l’ETAP d’Empuriabrava al dipòsit Muralla de Roses (185.000) i l’obra d’instal·lació de dues vàlvules de ventosa a la canonada de captació de Vilanova de la Muga (120.000 euros).

Els 15.000 euros restants es destinaran a estudis tècnics per millorar la funcionalitat en les infraestructures d’abastament del Consorci de la Costa Brava.