L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha posat en marxa el Portal de Govern Obert i Retiment de Comptes. «La diferència amb el web de l'Ajuntament és que al Portal hi tenim disponible el retiment de comptes, la unificació de transparència i dades obertes, hem agrupat temes de participació ciutadana i l'apartat d'opinions de la població mitjançant enquestes» explica el regidor de Transparència, Jaume Planella.

Així, al mateix Portal de Govern Obert s'hi troba l'accés al Portal de Transparència i Dades obertes, i la pàgina de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, àrea a través de la qual es vehiculen totes les polítiques públiques del municipi, informació relativa a protecció de dades i també un espai dedicat a enquestes per tal de recollir les aportacions i els suggeriments dels ciutadans, amb la finalitat d'establir un permanent feedback entre ciutadania i administració.

«La part més nova és el retiment de comptes, dividit en les set àrees del cartipàs, en total 30 eixos i més de 300 accions».

Aquest apartat informa del grau de compliment de les accions previstes pel govern municipal, de manera que els ciutadans i les ciutadanes podran fer un seguiment de totes les accions que les àrees i/o serveis de l'ajuntament tenen programades així com l'execució pressupostària. «És un compromís de l'equip de govern cap a la població, i des del primer dia que hi estem treballant», explica Planella, i afegeix que facilita que «l'oposició pugui fiscalitzar l'acció de govern».

A la mateixa presentació, penjada al canal Youtube de l'Ajuntament, es pot veure com funciona, explicat per la tècnica de transparència govern obert, Maria Jofre. El portal Governobertcastello.cat