La brigada d'obres i serveis de l'Ajuntament de Cadaqués ha restaurat el petit oratori de la Verge del Carme de l'avinguda que porta el mateix nom. Per restaurar l'espai, els operaris han utilitzat materials que es feien servir antigament i s'ha pintat amb calç, per mantenir un aspecte d'acord amb l'entorn. Alhora, han repicat i pintat l'oratori deixant la paret totalment llisa. Al teulat, hi havia dues lloses que s'han restaurat i s'han tornat a col·locar, i s'ha arreglat la paret de l'entorn de l'oratori.