La Confraria de Pescadors del Port de Llançà fa anys que lluita per aconseguir la propietat de la Casa del Mar, degut a l'incompliment dels condicionaments que es van especificar en l'escriptura pública de donació del solar de l’any 1974. La Tresoreria General de la Seguretat Social és l'actual propietària de la Casa del Mar. No obstant això, la Generalitat tenia l'adscripció dels espais que només podia destinar a les funcions i serveis en matèria d'assistència i serveis socials, treball i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l'Institut Social de la Marina.

Són moltes les accions que s'han realitzat per a fer realitat la reversió de la finca. Aquestes es van iniciar l'any 2014 quan l'ISM va deixar de prestar els seus serveis a la Casa del Mar, uns serveis molt valuosos pels professionals de la mar. Des de llavors i davant la inacció de la Generalitat de Catalunya i la TGSS, i alhora, la desesperació de la Confraria, aquesta última va presentar una moció al ple de l'Ajuntament celebrat el passat 1 de juny, en què es demanava "donar suport i participar de les gestions davant les diferents administracions per recuperar la plena titularitat", moció que es va aprovar per unanimitat.

Davant d’aquesta situació, els republicans, ara a l'oposició, van prendre la iniciativa i van realitzar les gestions pertinents amb la Generalitat. Els fruits d'aquestes gestions i reunions han fet possible desencallar la situació i que, en breu, la Tresoreria faci efectiva la reversió de l'escriptura en favor de la Confraria. El passat 30 de juny, “el Consell de Govern de la Generalitat aprovava la retrocessió la qual podrà dur-se a terme dins un període màxim de tres setmanes, i a continuació la Tresoreria -d’acord amb el seu ofici de 10 de desembre de 2015- es donarà compliment a l’esmentada clàusula de reversió de l’escriptura de cessió de 1974, i la finca esdevindrà novament propietat de la Confraria de Pescadors de Llançà”.

Segons el portaveu republicà Guillem Cusí, "l’aprovació d’aquest acord és el penúltim pas perquè els pescadors recuperin la Casa del Mar. Estem molt satisfets de les gestions realitzades aquestes últimes setmanes, que han fet possible desencallar una situació que feia anys que estava bloquejada per les diferents administracions. Ens complau molt haver assolit l’objectiu que ens havíem marcat amb el Patró Major de la Confraria pocs dies abans".