El Departament d’Agricultura ha rebut un total de 660 sol·licituds per acollir-se als diferents ajuts extraordinaris al sector vitivinícola per fer front a la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19 per a la campanya 2019-2020.

Aquestes sol·licituds, rebudes per a les tres línies d’ajudes convocades, corresponen a la destil·lació de crisi de 62.000 hectolitres de vi, a l’emmagatzematge privat de 914.000 hectolitres de vi i a la collita en verd de 2.227 hectàrees, que equivalen a un import de 12,6 milions d'euros.

Així, si anem al detall de cadascuna de les subvencins convocades, trobem que per als ajuts per a la destil·lació de crisi del vi es va presentar una sol·licitud per part de la única destil·ladora autoritzada a Catalunya, per a la destil·lació de la quantitat de vi següent:

DOP

Hl

Import

TOTAL

61.899

2.407.868

La destil·lació d’excedents de vi permet destinar l’alcohol obtingut a fins industrials, inclosa la fabricació de desinfectants i productes farmacèutics i energètics.

Pel que fa l’ajut per a l’emmagatzematge privat, es van presentar 66 sol·licituds, de les quals cap és de la DO Empordà. L’emmagatzematge privat voluntari està destinat al vi amb Denominació d’Origen Protegida, i pot ser a dipòsit o en ampolla en el cas dels escumosos.

Finalment, per als ajuts als viticultors per a la verema en verd de raïm, s’han presentat 593 sol·licituds. A l'Alt Empordà s'ha fet referència a 8,05 Hectàrees, que equivalen a un import de 19.924,70 euros.

La verema en verd compensa els viticultors que s’hi acullin el fet d’eliminar raïm d’algunes parcel·les quan encara és verd per reduir l’excés de producció.

Import destinat als ajuts

Aquests ajuts formen part de les Mesures Extraordinàries acordades pel Consell de Ministres del 9 de juny per al conjunt del sector vitivinícola espanyol amb finançament de la UE i complementen el pla de xoc per al sector vitivinícola de 5,3 milions d’euros aprovat pel Govern la setmana passada.

D’acord amb el Pla financer presentat per l’Estat espanyol per a les actuacions dutes a terme l’any 2020, hi haurà un import màxim per a l’ajut a la destil·lació de crisi de vi de 65.250.000 euros, per a l’ajut a l’emmagatzematge privat de vi de 21.870.000 euros, ambdós a càrrec del FEAGA 2020, i per a l’ajut a la collita en verd de 10.000.000 d’euros, 4.000.000 d’euros a càrrec del pressupost FEAGA 2020 i 6.000.000,00 a càrrec del FEAGA 2021. Aquests imports es repartiran entre els sol·licitants de tot l’Estat i es podran modificar en funció de les sol·licituds que es presentin.