L'Ajuntament de Figueres ha obert la convocatòria a partir de demà dimecres 1 de juliol per a la presentació de subvencions per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis ubvencions per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció al públic de Figueres del Pla de Reactivació Municipal de Figueres 2020. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils.

Són subvencionables només inversions per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia Covid-19.

En aquest sentit, s'entén per inversió, el següent:

  • La compra d'equipaments d'higiene i seguretat per mantenir els espais oberts al públic amb les condicions sanitàries òptimes per desenvolupar l'activitat.
  • La instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica als establiments i locals comercials, adreçades tant als consumidors com als treballadors de l'establiment.

Aquests materials i instal·lacions podran ser:

  • Mampares protectores
  • Màquines de purificació d'ozó
  • Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless
  • Portes d'obertura i tancament automàtic per sensors
  • Altres mesures similars recomanades per les autoritats sanitàries

No són subvencionables les compres de guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic, així com qualsevol altre material fungible. L'IVA tampoc és subvencionable.

Poden sol·licitar aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que tinguin l'activitat al municipi de Figueres i ofereixin atenció al públic a les seves instal·lacions. Cada sol·licitant pot presentar una sol·licitud per establiment i negoci amb atenció al púbic, fins a un màxim de cinc sol·licituds. Cada sol·licitud ha de fer referència a un sol establiment. L'ajut màxim serà de 1.000 euros per cada sol·licitud.

Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica. Es pot trobar tota la informació sobre la subvenció a l'enllaç següent: http://ca.figueres.cat/la-ciutat/promocio-economica/oficina-d-empresa/ o a l'oficina d'empresa de l'àrea de promoció econòmica, a través del correu oficinaempresa@figueres.org o del telèfon 972674261