Es preveu que l'accés motoritzat al camí de Bassegoda quedi regulat per l'Ajuntament d'Albanyà, aquest estiu. La mesura es pren amb l'objectiu de reduir el risc d'incendi, respectar la flora i la fauna de l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa, no embrutar l'entorn, promoure els vehicles no motoritzats, incentivar l'esport i regular la zona de les gorgues.

La restricció horària serà de les nou del matí a les set de la tarda, tant al juliol com a l'agost. Tindran credencial les persones empadronades a Albanyà, propietaris i llogaters de segona residència, persones que duguin a terme activitats ramaderes, forestals o agrícoles a la zona, gestió d'àrees de caça, i manteniment dels refugis de muntanya. Dues educadores ambientals s'ocuparan de la regulació, ajudant a ordenar el nou aparcament del pla dels Sastres. El setembre es valorarà la prova pilot.