19 de maig de 2020
19.05.2020
L'Empordà
Girona

La Diputació de Girona convoca ajuts per la Covid-19 i impulsa l'administració electrònica

Les subvencions, de concurrència competitiva i convocatòria pública, van dirigides als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades

19.05.2020 | 19:02
El president de la Diputació durant el ple per videoconferència.

Aquest dimarts ha tingut lloc la sessió plenària ordinària del mes de maig de la Diputació de Girona, la qual s'ha dut a terme de nou mitjançant videoconferència i s'ha retransmès telemàticament. La situació d'emergència existent a causa de la pandèmia de la Covid–19 ha estat molt present en el ple d'aquest matí. L'ens supramunicipal ha aprovat diverses actuacions i línies de subvencions per ajudar a afrontar aquesta problemàtica d'una forma transversal.

Mitjançant el ple celebrat avui, la Diputació ha fet una aposta clara per accelerar la implantació de l'administració electrònica. Per dur-ho a terme s'han aprovat la modificació tant de l'Ordenança general d'administració electrònica com del Reglament orgànic.

D'una banda, s'ha aprovat, amb vint-i-cinc vots a favor i l'abstenció de la CUP, la modificació de l'Ordenança general d'administració electrònica de la Diputació de Girona i dels seus ens dependents, de l'any 2012. L'existència de l'administració electrònica ha permès que, en el context actual, la labor de l'ens supramunicipal hagi pogut continuar sense que s'hagin vist afectats els procediments administratius i el servei públic de suport i assistència al municipi. Per aquest motiu, des de la institució es vol fer una aposta ferma en aquest sentit adaptant l'ordenança en tres àmbits principals:

Ampliant l'àmbit d'obligats a tramitar electrònicament amb la Diputació de Girona a treballadors autònoms, organitzacions sindicals, empleats públics de l'ens supramunicipal i persones sol·licitants o beneficiàries de subvencions, així com sol·licitants de presentar-se a processos de selecció i contractació de personal de la Diputació o el seu grup institucional, entre d'altres.

Preveient la possibilitat que tràmits més burocràtics com les notificacions d'acords i els seus certificats, entre d'altres, es facin amb operacions automatitzades.

Augmentant l'àmbit de la notificació electrònica. La persona interessada podrà recollir o consultar la notificació a la Seu electrònica de la Diputació de Girona, per compareixença a la Seu electrònica.

D'altra banda, també s'ha aprovat, per unanimitat, la modificació del Reglament orgànic de la Diputació de Girona. Amb l'objectiu que els representants presents a les sessions plenàries dels ens locals i supramunicipals evitin el contacte físic i, per tant, els contagis de Covid-19, la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020 de la Generalitat de Catalunya permet els plens telemàtics extraordinaris a partir de la primera setmana de l'estat d'alarma. Posteriorment, l'Estat va modificar la Llei de bases de règim local perquè es poguessin dur a terme tant de forma extraordinària com ordinària, però sempre dins d'aquest context de situació de força major.

Amb aquesta modificació, la Diputació de Girona pretén oferir la possibilitat que, en supòsits ordinaris i per a determinades circumstàncies, es puguin celebrar sessions plenàries telemàtiques un cop finalitzi l'estat d'alarma. En concret, amb aquesta modificació es permeten els plens parcialment telemàtics quan un diputat o diputada estigui de baixa per maternitat, paternitat o malaltia degudament justificada. En aquest cas, es podrà debatre i votar de forma  telemàtica. Tanmateix, s'especifiquen excepcions en la participació telemàtica, com, per exemple, en la constitució de la corporació o en l'elecció del president, entre d'altres.

Reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis

Tots els grups presents a la Diputació de Girona també han aprovat, amb el vot en contra de la CUP, les bases d'una nova línia de subvencions que té per objectiu reactivar el teixit comercial i econòmic dels municipis de la demarcació de Girona per l'impacte de la situació d'emergència actual.

Les subvencions, de concurrència competitiva i convocatòria pública, van dirigides als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades (EMD) que acreditin la realització de projectes i accions derivats de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19, com a mínim des de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març passat.

L'import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000 € sempre que aquesta quantitat signifiqui com a mínim el 50 % del pressupost de l'actuació subvencionada. Entre els criteris de valoració es tindran en compte principalment les actuacions relacionades amb el desenvolupament econòmic local que s'hagin dut a terme (reactivació del teixit productiu, sector comercial, mercat del treball...), però també es valorarà tenir concedides subvencions per l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de l'ens supramunicipal que hagin estat afectades per la Covid-19, com, per exemple, les destinades a activitats amb molta afluència de públic.

D'aquesta àrea també s'ha aprovat, amb vint-i-cinc vots a favor i l'abstenció de la CUP, la modificació del seu Pla de Serveis, vigent des de la sessió plenària del 17 de setembre passat, per tal d'introduir-hi dos serveis nous: la Xarxa Gironina d'Espais d'Allotjament Empresarial (XGEAE) i la Plataforma de Comerç Local.

Continguts pedagògics virtuals del patrimoni cultural gironí

Aquest matí s'han aprovat, per unanimitat, les bases de subvencions per al finançament de la preparació de continguts pedagògics virtuals, en el marc dels Programes Pedagògics del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona: programes de patrimoni cultural i educació «Indika» i «Identitat, arrels i tradicions».

Es tracta d'una nova línia d'ajudes creada amb la finalitat de reinvertir els recursos que s'haurien destinat a dur a terme sortides escolars i que, arran de la situació d'emergència actual, s'han anul·lat, en recursos pedagògics digitals perquè els centres i l'alumnat disposin de més material per a la formació en línia.

El procediment de concessió serà de concurrència competitiva i convocatòria pública i podran ser destinatàries de les ajudes les entitats que treballin per protegir i preservar el patrimoni cultural i la cultura popular a través de l'educació: per una banda, «Indika» pretén fomentar el coneixement i la protecció del patrimoni cultural entre els escolars mitjançant l'educació i, per altra banda, «Identitat, arrels i tradicions» vol impulsar la cultura popular i tradicional catalana per mitjà del finançament d'activitats pedagògiques als centres d'ensenyament de les comarques gironines.

Les bases aprovades avui estan dirigides a finançar les despeses derivades de la preparació de continguts pedagògics digitals que estiguin directament relacionats amb les activitats i la tipologia patrimonial de cada un dels equipaments que formen part d'aquests dos programes. Els recursos digitals s'han de posar a disposició de les escoles mitjançant el web dels Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona, i el període d'execució ha de comprendre del 16 d'octubre de l'any anterior a la convocatòria al 15 d'octubre de l'any de la convocatòria.

Moció per a la participació d'entitats a les sessions plenàries

Tots els grups polítics han donat el seu vot a favor a una moció per permetre la participació d'entitats en aquest òrgan col·legiat de la Diputació de Girona. L'objectiu és donar veu a la ciutadania mitjançant la intervenció d'entitats representatives del territori gironí als plens de la corporació.

Per fer-ho possible, es crearà un grup de treball amb les forces polítiques representades i se li donarà assistència tècnica per tal d'elaborar un reglament de transparència, accés a la informació pública, sistema de defensa dels drets de la ciutadania i participació ciutadana abans de finalitzar el mandat en curs.

Altres temes aprovats en la sessió plenària

En el ple d'avui també s'han aprovat inicialment, amb el vot en contra de la CUP, unes bases de subvencions presentades per la Unitat de Gestió de la Informació (UGI) per fomentar els projectes de promoció agroalimentària.

Aquestes ajudes, que són de concurrència competitiva i convocatòria pública, estan relacionades amb el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent i el projecte «Girona Excel·lent - col·lectius», finalitzat el desembre de l'any passat. Actualment es du a terme aquesta línia de subvencions amb la intenció d'eixamplar-ne els destinataris, que podran ser ens locals, consells reguladors DOP/IGP i gremis, associacions i federacions professionals de la demarcació de Girona vinculats a aquest sector.

Aquestes subvencions ajuden a reforçar la feina que des del segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona es duu a terme per contribuir a la dinamització econòmica, la potenciació i la difusió dels productes alimentaris locals i de qualitat.

Finalment, s'han aprovat per unanimitat dos punts de l'ordre del dia destinats a la  potenciació de les energies renovables i a la millora de l'eficiència energètica dels municipis gironins. El primer es tracta d'un conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de la Cellera de Ter per al cofinançament d'una caldera de biomassa i xarxa de calor destinada al CEIP Juncadella i al menjador escolar municipals.

El segon és el procés de selecció de trenta edificis de titularitat municipal d'ajuntaments de la demarcació de Girona per instal·lar-hi un equip de telegestió elèctrica. Aquesta selecció s'emmarca dins del projecte «GiraEfi. Millora de l'eficiència energètica dels municipis de la demarcació de Girona», aprovat en la segona convocatòria dels eixos 4 i 6 del FEDER del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas la Diputació de Girona es farà càrrec de la contractació i la instal·lació dels equips, així com del monitoratge i la gestió de les dades obtingudes pels sistemes de telegestió elèctrica.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent