09 de maig de 2020
09.05.2020
L'Empordà
Desescalada

Prioritzar teletreball, desinfecció contínua i canvis d'horaris: mesures de seguretat a la feina en la fase 1

Les empreses han de reorganitzar espais i posar atenció en les franges de més afluència com les entrades i sortides

09.05.2020 | 13:44
Prioritzar teletreball, desinfecció contínua i canvis d'horaris: mesures de seguretat a la feina en la fase 1

Les empreses de territoris en fase 1 han de continuar permetent el teletreball i, quan no sigui possible, respectar la distància de dos metres entre empleats o proporcionar gels hidroalcohòlics i equips de protecció, segons una ordre ministerial publicada al BOE. Les companyies hauran de reorganitzar els espais, els torns i els horaris sobretot en les franges de més afluència i en les entrades i sortides. La neteja de l'espai ha de ser constant, posant l'accent en les zones comunes. Els uniformes es rentaran a més de 60 graus cada dia, es limitarà l'ús de l'ascensor al mínim imprescindible i a una sola persona per viatge, el mateix aforament que es permetrà als lavabos pels clients i usuaris, que s'hauran de rentar sis vegades al dia.

El govern espanyol ha especificat les mesures laborals pels territoris que entrin a la fase 1 aquest dilluns, i que a Catalunya són el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Pirineu i Aran, en una ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Una condició que no canviarà en entrar aquest primer període transitori cap a la "nova normalitat" és la prioritat del teletreball per sobre de la feina presencial. Sempre que sigui possible, es continuarà fomentant el teletreball per les persones que puguin fer feina a distància.

El titular de l'activitat econòmica o el director de centres educatius i entitats haurà d'assegurar-se que tots els treballadors tinguin "permanentment a la seva disposició" gels hidroalcohòlics o desinfectants per a netejar-se les mans i, quan no sigui possible, aigua i sabó. En cas que les empreses no puguin garantir la distància de seguretat de dos metres entre treballadors, la companyia haurà de proveir-los d'equips de protecció d'individual.

El text disposa que el fitxatge per empremta dactilar ha de ser substituït per qualsevol altre sistema de control si no es pot desinfectar cada vegada que es fa servir. Els empresaris estaran obligats a organitzar els torns i els espais per garantir la distància mínima de dos metres entre el personal en el centre de treball, incloent els vestuaris, taquilles, lavabos o qualsevol zona d'ús comú.

Quan un treballador tingui símptomes compatibles amb la covid-19 haurà d'abandonar la feina, si es pot portant una mascareta. L'empresa haurà de contactar amb el telèfon habilitat per atendre els casos de coronavirus a cada comunitat autònoma o centre de salut corresponent i amb els serveis de prevenció de riscos laborals. El treballador no ha de tornar a la feina fins que no rebi atenció mèdica.

Per tal d'evitar el risc de "coincidència massiva" de persones, les direccions hauran de canviar l'organització horària en les franges horàries amb màxima afluència o concentració de treballadors. En concret, el ministeri posa especial èmfasi a dir que es respectin les distàncies de seguretat en les entrades i sortides a la feina i que es tirin endavant les modificacions necessàries per limitar els contactes.

Un cop entrats en la fase 1, les empreses hauran de netejar i desinfectar els seus centres de treball, prestant especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més freqüent com mànecs de portes, taules, mobles, terres o telèfons, etc. El BOE especifica que s'hauran de fer servir dilucions de lleixiu o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i tirar tots els materials fets servir. Després de netejar, serà obligatori rentar-se les mans.

Les mesures de neteja també s'hauran d'aplicar a les zones privades dels treballadors com vestidors, taquilles, lavabos, cuines o àrees de descans. Els llocs de treball compartits entre més d'un empleat s'hauran de desinfectar cada vegada que s'utilitzin. D'altra banda, els uniformes i robes especials per anar a la feina s'hauran de rentar cada dia a una temperatura d'entre 60 i 90 graus. Els treballadors que estiguin en contacte amb clients o visitants també hauran de rentar la roba que portin cada dia.

D'altra banda, les instal·lacions s'hauran de ventilar de forma diària i durant cinc minuts com a mínim. En els casos que el centre disposi d'un ascensor o muntacàrregues, es limitarà el seu ús al "mínim imprescindible" i es restringirà l'ocupació a una persona, excepte els casos en què es necessiti assistència.

Les normes de neteja que imposa el BOE obligaran els establiments amb lavabos d'ús per clients, visitants o usuaris a netejar-los i desinfectar-los sis vegades al dia. L'ocupació màxima serà d'una persona, sempre que no necessiti l'assistència d'un acompanyant.

Sempre que sigui possible, el govern insta les companyies a fomentar el pagament en targeta i a evitar els diners en metàl·lic. Per assegurar les mesures d'higiene, es demana que es netegin i desinfectin els datàfons després de cada ús. El ministeri també recorda a les empreses que hauran de col·locar papereres on es puguin tirar els mocadors i material d'un sol ús fet servir.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent