L'Ajuntament de l'Escala va aprovar ahir, 29 d'abril, en un ple que es va celebrar telemàticament amb motiu de la situació de confinament pel Covid-19, iniciar la tramitació per tal d'aconseguir el reconeixement de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Zona d'Interès Etnològic, per al conjunt de Patrimoni Marítim, Pesquer i Salador de l'Escala.

L'Escala ha conservat al llarg dels segles un ric i divers patrimoni vinculat a la seva activitat principal i al seu origen com a barri de pescadors depenent d'Empúries: el comerç marítim de cabotatge, la pesca de peix blau i la seva salaó, tant de sardina com d'anxova. D'aquest patrimoni n'han quedat traces materials, tant de béns immobles (edificis, escars, norais, pedreres...), com mobles (les col·leccions de pesca, de salaó de peix i de vida quotidiana), i també d'immaterials, és a dir, els records de la gent més gran, rescatats de l'oblit a partir de la metòdica tasca de recuperació de la memòria oral de l'Escala.

Aquesta recuperació i posada en valor de la memòria oral s'ha dut a terme primer des de l'Arxiu Històric de l'Escala, des de l'any 1989, continuada després des del Museu de l'Anxova i de la Sal, a partir de la seva creació, el 2006, i fins a l'actualitat.

Tot i els canvis urbanístics el perímetre del barri vell manté encara la seva essència, ja que conserva els elements que conformaven la seva vida quotidiana: l'Alfolí de la Sal, de final del segle XVII; les barraques de pescadors on guardaven els estris de pesca, prop de la barca, des del segle XIX; els escars per a l'avarada de les embarcacions i els norais i pilons per amarrar-les, com també les cases de pescadors del barri vell; l'antiga fàbrica de salaons, de 1908, les antigues drassanes, adossades a aquesta fàbrica que trobem al port d'en Perris.

L'Ajuntament de l'Escala, conscient de la vàlua d'aquest patrimoni, ja que explica l'origen i essència del poble en el seu conjunt i per evitar la seva desaparició per la falta d'ús i la demanda turística, inicia aquest 2020 el procés de cara a demanar a la Generalitat de Catalunya la declaració d'un conjunt d'elements característics del passat pesquer i salador de l'Escala com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Zona d'Interès Etnològic (ZIE).

Incoar aquest expedient correspon al Departament de Cultura de la Generalitat. En aquest sentit, ja s'han mantingut contactes en els darrers mesos. "Sabem que és un procés que pot durar un parell d'anys, però el feedback amb les converses que hem tingut és molt positiu", remarca el regidor de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart.

Pla Especial de Protecció del Patrimoni

Pla Especial de Protecció del PatrimoniEl ple també va acordar la suspensió de les llicències de parcel·lació, enderroc, obra nova, ampliació i reforma, que suposin una alteració de la configuració arquitectònica d'un total de 186 finques del nucli antic de l'Escala, amb l'objectiu de tirar endavant un Pla especial de protecció del patrimoni de l'Escala i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi.

Aquest termini haurà de permetre: a) identificar i documentar els béns immobles, jaciments arqueològics i altres elements singulars de valor patrimonial, així com els valors paisatgístics del municipi; b) definir i regular les diferents categories de protecció; c) establir les mesures de protecció adequades, com ara la regulació dels usos admissibles o incompatibles, de les actuacions i obres permeses i prohibides sobre els elements o àmbits protegits, dels paràmetres edificatoris d'obligat compliment, o d'altres; d) regular i programar l'execució d'actuacions de recuperació, rehabilitació o millora dels elements, àmbits o valors objecte de protecció.

S'han identificar uns 540 béns susceptibles de protecció.

Pla de xoc Covid-19

Pla de xoc Covid-19En aquest primer ple telemàtic també es va donar compte de les mesures d'ajornament de tributs que ha posat en marxa l'Ajuntament de l'Escala amb motiu del Covid-19. A més, el conjunt de grups municipals van agrair que govern i oposició s'hagin mantingut permanentment en contacte durant aquesta crisi i que en la redacció del pla de xoc que es va anunciar ahir hi hagi la voluntat d'un treball conjunt en què hi participin tots els grups, així com el sector turístic i comercial.

El ple també va donar compte de la liquidació del pressupost del 2019, amb un romanent de tresoreria positiu de 4,8 milions i un rati d'endeutament de només el 7'85%. En aquest sentit, es va aprovar una moció d'urgència en què es demana a l'Estat que suspengui la llei de la despesa i flexibilitzi la legislació en matèria de contractació i la LARSAL per tal de permetre que els ajuntaments puguin gastar el seu superàvit en polítiques de proximitat per tal de pal·liar la crisi sanitària, sociolaboral i econòmica provocada pel Covid-19.