El darrer temporal de pluja caigut sobre l'Alt Empordà ha tingut uns efectes molt negatius per al port esportiu de Colera, que ha quedat totalment embossat amb els sediments que han baixat muntanya avall per la riera de Molinàs. Com mostren les imatges de Jordi Casdemont, la grava i les pedres cobreixen el llit del tram canalitzat del curs fluvial fins a la desembocadura, on hi ha la zona esportiva. Just al costat de la grua es pot percebre l'acumulació d'aquests sediments i la quasi desaparició dels amarratges, la qual cosa impedeix la navegació de vaixells dins de la infraestructura portuària.

7

La riuada de Molinàs embossa el port de Colera de sediments