La Diputació de Girona destinarà aquest 2020 un total de 160.000 euros a subvencions per fomentar 58 programes i projectes educatius a les comarques gironines. Aquest import representa un augment del 60 % respecte al que s’hi va destinar el 2019 i del 40 % respecte al que s’havia previst inicialment per a aquest any. Amb aquest increment, la corporació ha pogut donar resposta a més sol·licituds d’ajuts.

Aquestes subvencions provenen de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona i es destinaran al finançament de projectes i activitats que tenen com a objectiu fomentar la capacitat artística, creativa, crítica i d’emprenedoria cultural de l’alumnat en el marc del seu creixement personal i professional. Els mateixos ajuts també serviran per atendre necessitats concretes d’alumnes amb necessitats especials. En concret, n’hi ha de tres modalitats.

Línia 1. Projectes i programes escolars que tenen com a objectiu principal treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual dels ciutadans i com a base de la cohesió social i la convivència a la societat del segle xxi. També són projectes i programes que promouen el foment i el creixement del talent i de les habilitats de l’alumnat de les comarques gironines, que els potencien i que busquen oportunitats per satisfer-ne les necessitats.

Línia 2. Centres d’educació especial que requereixen fer inversions per millorar els equipaments per fer-los més accessibles i, d’aquesta manera, poden garantir el dret universal d’accés a l’educació.

Línia 3. Activitats de formació d’adults que tenen com a objectiu treballar la cultura i/o els drets culturals com a element de la identitat individual, alhora que garanteixen la formació al llarg de la vida.

Els 160.000 euros atorgats aquest any per subvencionar el foment de programes i projectes educatius s’han distribuït d’aquesta manera:

  • 46.681,23 euros a 20 ajuntaments per a 22 programes educatius de cooperació cultural.
  • 2.202,65 euros a consells comarcals per a polítiques culturals de les oficines joves.
  • 49.283,61 euros a 20 entitats no lucratives per a programes pedagògics.
  • 11.595,11 euros a 5 indústries culturals.
  • 50.237,40 euros a 10 escoles i entitats dependents de la Generalitat de Catalunya.