La Fundació Salut Empordà (FSE) ha començat a efectuar testos serològics als professionals de l'entitat amb l'objectiu de comprovar quins d'ells han desenvolupat anticossos contra el coronavirus i quins no. Aquest tipus de prova ràpida és la més adient en fases avançades de la infecció perquè la detecció d'anticossos és més fàcil com més avançada està la Covid-19.

L'obtenció de la mostra es pot fer mitjançant una punció al dit o bé amb extracció de sang, tot i que per alguns testos s'ha comprovat que la segona opció té més fiabilitat. El resultat s'obté en 15-30 minuts i aporta dos tipus de dades: Inmunoglobulina M (IgM) entre els dies 5 i 7 des de l'inici del símptomes, i la Inmunoglobulina G (IgG), a partir del dia 14 des de l'inici dels símptomes.

Es preveu que aquest estudi de seroprevalença dels professionals de la FSE s'allargui setmanes i s'ha començat pels col·lectius que estan més exposats a pacients amb aquesta malaltia. Si es confirma una adequada fiabilitat d'aquests testos serològics, l'estudi de la plantilla hauria de permetre veure l'abast real de la pandèmia entre els treballadors i planificar accions organitzatives a mitjà termini.

Aquests testos ràpids són els que ha distribuït el Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, a hospitals, centres d'atenció primària i residències geriàtriques de la demarcació seguint les recomanacions del Departament de Salut.

En paral·lel la Fundació continuarà fent la prova de reacció en cadena de la polimerasa, la coneguda com a PCR, quan un professional presenta símptomes compatibles amb la Covid-19. Una prova que, en el cas de la FSE, s'envia al Parc Martí i Julià (Laboratori clínic territorial ICS - Girona) per a què sigui processada.