Davant la impossibilitat de reprogramar els cursos previstos dins l'oferta formativa de primavera de l'Àrea de Promoció Econòmica de Roses, aquests queden anul·lats i es procedirà a la devolució dels imports abonats per les persones ja inscrites.Els cursos anul·lats són els següents:

1: Idiomes: Anglès A1 i Francès A1

2: Informàtica: Alfabetització digital; Processador de textos; Full de càlcul; Iniciació a internet; Cerca de feina a internet; Gestió de Xarxes socials

3: Cursos d'higiene alimentària i nutrició: Curs de manipulador d'aliments; Curs d'al·lèrgens

L'Ajuntament de Roses procedirà d'ofici a fer la devolució dels imports abonats per les persones que havien tramitat la seva inscripció. Tot i així, els interessats que ho desitgin, poden enviar un mail a recaptacio@roses.cat, per tal d'agilitzar aquesta devolució.