Quan ha passat un mes de l'estat d'alarma i la situació de confinament de la població pel coronavirus ja es comencen a intuir les conseqüències més important que aquesta pandèmia deixarà als nostres pobles i ciutat. Principalment "ens adonem, per una banda, de l'augment de la demanda d'ajuda directa de moltes famílies a serveis socials, que a l'Escala ja han crescut en gairebé un 30% amb demandes d'alimentació entre d'altres qüestions" i, per altra, de "l'aturada total de la producció econòmica que ha portat a moltes petites empreses i persones autònomes del municipi a para en sec la seva activitat", expliquen des d'ERC l'Escala.

En un municipi com l'Escala, amb un 80% de l'economia basada en el sector turístic i serveis, els veïns i veïnes han vist com es perdia totalment la Setmana Santa i "tampoc no tenim clar com es podrà encara l'estiu o si serà o no viable una temporada clàssica", diuen.

És per això que el grup d'ERC l'Escala proposa començar ja a treballar per l'endemà de tot això i encarar aquest repte amb tres puntals bàsics:

El primer el de servei a les persones i l'atenció assistencial de totes aquelles persones que necessitin ajuda de forma directa i immediata. Els ajuntaments "hem de garantir que tothom té recursos per menjar, un lloc on viure i poder seguir endavant. En aquest sentit ERC proposa que es dediquin tots els recursos possibles d'un ajuntament sanejat com l'Escalenc a atendre aquestes necessitats. L'Escala disposa d'un important superàvit que s'ha d'aconseguir poder dedicar a les famílies. En aquest sentit el grup republicà al congrés dels diputats ja ha presentat una PNL per demanar que aquests diners dels ajuntaments estiguin a la disposició dels ciutadans i no s'hagin de dedicar només a deute o inversions. Ningú pot quedar enrere i a l'Escala, tenim recursos per aconseguir-ho", asseguren.

En segon lloc la recuperació del teixit productiu. En aquest sentit el pla d'acció dels republicans proposa estudiar la possibilitat de deixar exemptes les persones restauradores del pagament de l'impost d'ocupació de via pública donat que la temporada ha quedat pràcticament perduda i també volen coordinar de forma conjunta amb el teixit turístic una moratòria de la prohibició de fer obres durant els mesos d'estiu. Els treballadors que s'han vist obligats a parar ara, "han de poder treballar de seguida que la situació sanitària ho permeti i, per tant, tornar a produir", comenten.

En aquest sentit també plantegen traslladar tots els actes públics que sigui possible i que hagin estat anul·lats aquesta primavera, a la tardor, i fer un gran esforç per aconseguir allargar la temporada als mesos d'octubre, novembre i desembre al municipi. A més, aquesta situació ens retornarà a un model de turisme de proximitat i caldrà replantejar les campanyes de promoció i comunicació, i dirigir-les a un públic proper i, majoritàriament, de segona residència. Cal, també, treballar coordinadament amb les administracions supramunicipals per engegar campanyes de promoció conjuntes i reconduir la situació turística.

I per últim, el més important és dotar totes aquestes accions de partides pressupostàries i, per tant, "caldrà refer el pressupost 2020 per destinar cada euro que es pugui a aquestes dues prioritats". Des d'ERC es vol que aquesta reinterpretació del pressupost es faci de manera consensuada i, que per tant, tots els grups de l'ajuntament prenguin partit en l'estratègia de sortida de la crisi i es faci front comú per pal·liar els seus efectes", asseguren.