L’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal ha elaborat un informe de situació, a data 9 d’abril, per diagnosticar els serveis que s’estan prestant durant la situació d’emergència per la Covid-19 a la comarca excepte Figueres, que té una Àrea Bàsica de Serveis Social pròpia, i l’Escala i Roses que no estan comptabilitzades les intervencions dels seus Serveis Socials Bàsics però sí la resta de prestacions.

Tot l'equip de Serveis Socials Bàsics està actiu i realitza teletreball des del domicili atenent tant les demandes que arriben de la ciutadania o d'altres agents així com les cites ja concertades amb anterioritat a la situació d'emergència. L'equip efectua un seguiment proactiu dels usuaris dels Serveis Socials, especialment la d'aquella població més vulnerable i fràgil que ja està detectada.

Els professionals de l’àrea s’estan coordinant via telemàtica amb diverses aplicacions informàtiques mantenint un dispositiu presencial d'urgència a la seu del Consell Comarcal per intervenir en cas necessari i per dirigir les accions.

La directora tècnica de Benestar Social, Rosa Guixé, remarca l’esforç dels professionals de l’àrea a l'ora d’adaptar els serveis a la situació d’emergència: «Hem fet una tasca exhaustiva per repensar tots i cadascun dels serveis amb l’objectiu de seguir oferint la millor atenció possible, ja que aquesta crisi sanitària afecta en més mesura a aquells que viuen en situació de vulnerabilitat».

L’àrea es divideix en quatre equips com són: Serveis Socials Bàsics, Atenció a la dependència i suport a les famílies, Equip d’atenció infància i adolescència (EAIA) i l’àrea d’Inclusió i atenció a la comunitat.

Serveis Socials Bàsics

El canal d'accés de la ciutadania als Serveis Socials és a través del Telèfon d'atenció al Ciutadà: 972 52 20 00 (horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres) i l'adreça electrònica: ssocials@altemporda.cat. Les demandes es tramiten als professionals de referència, es fan entrevista telefònica i els tràmits administratius via correu electrònic o WhatsApp.

Durant l’estat d’alerta, el centre de trucades ha rebut 528 comunicacions, de les quals un 51% per al servei d'acollida; un 16% per al servei de Dependència; un 11% per al servei d'atenció a la infància i l'adolescència; un 6% sol·licitant primera entrevista i un 3,4% de les trucades per a professionals. D’altra banda els ajuntaments de la comarca tenen a la seva disposició els contactes de les coordinadores de Serveis Socials i dels tècnics i tècniques.

L’àrea també ha reestructurat el circuit de concessió dels ajuts d’urgència per fer-lo més àgil. Des de principis d’any i fins al 9 d'abril s'ha destinat la quantitat de 51.087,39€ als diferents ajuts d'urgència social tramitats. Un 94% d'aquesta despesa (47.997,39€) són ajuts d'urgència per a ciutadans via transferència bancària (per adquisició de productes de primera necessitat i relacionats amb l'habitatge). Un 4% de la despesa s'ha gestionat via bestreta en efectiu (2.090 €) que s'ha destinat a l'adquisició d'aliments i altres productes de primera necessitat. El 2% restant (1.000 €) s'ha destinat a cobrir despeses relacionades amb recursos residencials.

Se segueix prestant el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) a un total de 168 famílies i s'ha establert un circuit de coordinació directa amb la Fundació Salut Empordà per conèixer d'immediat si alguna persona usuària ingressa a l'Hospital per possible contagi de Covid-19 o és donada d'alta en cas d'haver estat ingressada. En aquests casos el servei domiciliari es suspèn temporalment per prevenir risc de contagi i garantir la seguretat de la família i de la treballadora familiar.

Per evitar riscos de contagi, s'han valorat tots els casos i s'an deixat de prestar 18 serveis que es basaven en l'atenció a la llar, aquests es reprendran després del confinament. També s'han reduït o s'han donat de baixa temporal 17 serveis més perquè les famílies han volgut assumir l'atenció de la persona beneficiària fins que retorni la normalitat.

Pel que fa al servei de teleassistència se segueix prestant de manera ordinària tot i que ha augmentat el nombre de trucades a les persones usuàries del servei. Les hores laborals de les coordinadores de zona es destinen a fer el seguiment telefònic, ja que les visites domiciliàries no es poden realitzar. El Consell Comarcal ha gestionat 5 derivacions que s'han resolt a través de familiars de les persones usuàries o a través de la xarxa de voluntariat del propi municipi.

Durant l’estat d’alarma el Servei d’informació i atenció a les dones fa seguiment de les situacions de violència ja conegudes pel servei i ofereix atenció de les noves demandes via telefònica o via WhatsApp. Encara es desenvolupa l’atenció presencial o telefònica de les situacions d’urgència, suport a tràmits i sol·licitud de prestacions econòmiques. Els psicòlegs del Servei d’Atenció Psicoterapèutica en violència atenen telefònicament les dones que ja feien seguiment terapèutic.

Els Serveis d’Intervenció Socioeducativa s'an aturat en alguns casos o s'a mantingut seguiment telefònic en d’altres.

Atenció a la dependència i suport a les famílies

Els tècnics fan trucades de seguiment a totes les famílies des dels diferents serveis de suport psicològic (SOAF, SAT I Atenció dependència) oferint suport emocional i psicològic per a persones amb malalties prèvies, amb trastorns psicològics i/o amb relacions familiars complexes i amb dificultats de convivència.

S'han atès telefònicament a 220 famílies des de l'inici de la situació d'emergència. D'aquestes, es fa un seguiment més intensiu a 140 famílies amb diferent intensitat. A 15 persones se'ls fa seguiment terapèutic setmanal. Els professionals han detectat situacions molt complexes en famílies que tenen persones amb dependència i que ara no poden anar a centres de dia, així com cuidadores desbordades, persones més aïllades i més risc que es puguin donar situacions de violència intrafamiliar. En funció de la necessitat detectada, s'adapta el suport psicològic i la seva intensitat.

Pel que fa a les persones grans de la comarca s’estan realitzant trucades per detectar situacions d'aïllament, de més angoixa alhora que s’articulen xarxes de suport mutu. L’equip d’aquesta àrea ha establert contacte telefònic amb totes les persones de la comarca que fan tallers de memòria (unes 500 persones), per saber com estan, donar pautes per aquests dies i detectar necessitats. També s'a ofert la possibilitat de fer arribar exercicis de memòria per aquests dies mitjançant correu electrònic individual o grups de WhatsApp. Es mantenen actius 29 grups de WhatsApp a la comarca.

Durant l’estat d’alerta es manté contacte amb totes les residències, per oferir suport i cobrir necessitats de material que arriba de Dipsalut. Concretament s'ha efectuat un primer lliurament de 2.100 màscares, guants i gels, en el període del 3 al 7 d'abril.

S'ha realitzat una segona petició de material a Dipsalut i pantalles protectores 3D del projecte CoronaMarker. Per a aquesta segona remesa s'han sol·licitat: 334 pantalles protectores 3D, 800 màscares quirúrgiques, 600 màscares FFP2, 1.500 bates, 3.000 guants i 700 ulleres.

L’àrea de Benestar Social ha obert d'un nou servei d’atenció psicològica per aquelles persones que necessitin un acompanyament per la situació que ha creat la situació d'emergència. S'ha posat en marxa aquest servei via telefònica que s'ofereix a la població, als electes i les entitats. 4 famílies estan en seguiment psicològic intensiu.

Equip d’atenció infància i adolescència (EAIA)

S'an establert diverses vies de comunicació que coordina un tècnic al Consell Comarcal que atén totes les demandes garantint la coordinació amb altres serveis agents i l’atenció a les famílies. Mentre que l’equip d’estudi atén les urgències, avança informes finals, fa entrevistes per videoconferències i trucades a famílies, l’equip de tractament manté un treball coordinat amb les famílies acollidores així com els centres residencials.

El Centre d’Acció Residencial Educativa (CRAE) l’Albera ha reprogramat totes les activitats i reorganitzat les rutines diàries, mentre que es realitzen videotrucades i comunicació via whatsapp amb les famílies.

Inclusió i atenció a la comunitat

S'ha establert un circuit d’atenció d’urgència comarcal a les persones sense llar que s'a activat en quatre ocasions des del 16 de març.

El servei de primera acollida ha atès 155 persones de 9 municipis de la comarca, realitzant diferents tipus d’intervencions com l’acompanyament telefònic. Aquest servei ha pres la iniciativa d’enviar missatges d’àudio massius amb informació traduïda en àrab i amazic i s'a assessorat als tècnics municipals donant suport en la traducció de documents i traspàs d’informació. També s'a ofert ajuda per resoldre els enterraments de ciutadans catalans de fe musulmana en els cementiris dels municipis de la comarca.

Les dinamitzadores cíviques dels joves que migren sols han atès 18 joves d’entre 18 i 26 anys detectant casos de necessitats bàsiques no cobertes i precarietat així com molta angoixa.

L’equip d’inclusió i atenció a la comunitat també ha fet seguiment de tots els projectes que té oberts oferint suport. N’és un exemple la informació facilitada sobre la pandèmia en diferents idiomes així com informació sobre els recursos d'emergència activats per l'àrea de Benestar a les dones referents comunitàries, perquè la facin arribar als seus contactes de diferents comunitats.

Per tal d'atendre demandes de les persones usuàries dels serveis socials relatives a les mesures decretades pel govern que afecten la situació laboral i/o la situació administrativa de les persones estrangeres, s'an sol·licitat informes específics per conèixer els recursos activats en relació a les moratòries i els ERTO, mesures del SOC i les novetats d’estrangeria.