El programa de Dones Referents Comunitàries de l'Alt Empordà, que ha dut a terme l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha conclòs satisfactòriament el primer any de posada en marxa amb la participació d'onze dones de diferents municipis de la comarca que, a partir d'ara, donaran continuïtat a la iniciativa amb un projecte autònom i sostenible en el temps.

L'objectiu de l'experiència ha estat reforçar l'empoderament d'un grup de dones de la comarca d'origen migrant, amb l'objectiu de facilitar processos d'intervenció comunitària amb altres dones i famílies i diversos agents de la comarca per promoure processos orientats a reforçar la convivència, la inclusió i la cohesió social.

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, explica que «projectes com aquest representen una nova manera de fer i d'innovar en l'àmbit social». Aquesta iniciativa ha posat a l'abast de les dones participants totes les eines necessàries per empoderar-les, fent que fossin elles mateixes les que professionalment experimentessin un canvi real com a dones referents comunitàries: «Aquesta metodologia ha permès identificar nous espais de treball comunitaris amb dones i famílies que permeten millorar l'atenció a la diversitat a la comarca».

Benestar Social també ha creat un vídeo per difondre d'una manera gràfica i entenedora la tasca que han desenvolupat les participants en aquesta iniciativa pionera.

El programa

El projecte s'ha desenvolupat durant tot l'any 2019 amb tot un seguit d'accions que, es van iniciar amb 200 hores de formació impartides per 38 professionals de diferents serveis públics i entitats de Catalunya, que va cloure amb diferents accions comunitàries dinamitzades per les dones referents amb altres dones i professionals de diferents municipis. Aquestes accions comunitàries han permès arribar a més de 150 dones migrades de la comarca i a més de 60 professionals dels serveis socials i de salut.

La formació es va centrar en diferents àmbits i temàtiques com els mateixos processos migratoris i la construcció de la diversitat cultural, la mediació intercultural, els serveis socials bàsics, el servei d'informació i atenció a les Dones de l'Alt Empordà, l'acompanyament a la infància i els joves i l'acció comunitària, entre molts d'altres. Aquest bagatge formatiu ha permès a aquest grup de dones crear un relat propi i dibuixar un nou perfil professional, les dones referents comunitàries, que fan de pont entre les persones nouvingudes i la societat d'acollida, promovent accions inclusives i de millora de la qualitat de vida de la població.

Les accions comunitàries fetes per les dones referents comunitàries amb altres dones es van dur a terme als municipis de Roses, L'Escala, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador i Figueres i es va fer una presentació del programa a més de 90 dones de la comarca en una trobada comunitària organitzada a Santa Eugènia d'Agullana.

El programa va ser presentat als serveis d'acollida i serveis socials de l'Ajuntament de Figueres, a la Taula d'Inclusió de l'Alt Empordà, a la Fundació Salut Empordà, al Cicle d'Integració Social de l'Institut Ramon Muntaner, entre d'altres.

Les dones referents comunitàries també han participat en el projecte Interreg Prospectsaso exposant la seva experiència en els seminaris organitzats a Figueres i Perpinyà sobre l'acollida de persones migrades a l'espai català transfronterer.

La directora tècnica de l'àrea de Benestar Social, Rosa Guixé, valora l'acció comunitària que aquest projecte ha posat en marxa a la comarca: «aquesta experiència és nova i els resultats són millors dels que esperàvem. Ara és important que els serveis públics treballem estretament amb les dones referents comunitàries perquè el seu coneixement i experiència ens facilitarà una millor atenció a la diversitat».

Creen una entitat de dones referents

Un cop el programa ha tancat la primera fase inicial, les dones han decidit donar continuïtat a aquest projecte i a tota l'experiència acumulada. Han creat una entitat que es donarà a conèixer pròximament per continuar amb aquesta iniciativa i reforçar les accions comunitàries a la comarca. La tècnica de l'àrea de Benestar, Imma Quintana, explica que «les dones referents comunitàries inicien ara una segona fase del projecte, amb una entitat pròpia, que comptarà amb un acompanyament de l'equip d'Inclusió durant un temps, per consolidar un nou projecte obert a tots els municipis de la comarca que permeti crear sinergies amb altres accions inclusives».

Aquest programa ha estat finançat per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa i va quedar entre els finalistes del Vè Premi d'Innovació Social 2018 de la Fundació La Caixa.