L'empresa municipal Rosersa realitza aquests dies les tasques de pintat de la nova senyalització viaria dels carrers del Mas Oliva, amb la qual es regularà la mobilitat i seguretat a la urbanització, d'acord a l'estudi realitzat pel consistori i a les aportacions veïnals fetes durant el període de consulta ciutadana del passat mes de desembre.

Les tasques consisteixen en la senyalització, amb pintura antilliscant, de places d'estacionament, passos de vianants, eixos en carrers amb doble sentit, aparcaments de motocicletes i de vehicles per a usuaris amb mobilitat reduïda, així com els senyals de cediu el pas, stop, etc, necessaris.

La nova reordenació viaria forma part del Pla de Millora de la Circulació, amb el qual l'Ajuntament vol millorar la seguretat del trànsit i la mobilitat en aquells sectors de la població que així ho requereixen. En el procés han format part els veïns i veïnes de la urbanització a través de la distribució de díptics i d'una trobada ciutadana realitzada el passat mes de desembre on s'explicà el projecte proposat, i sobre el qual els veïns han pogut aportar les seves propostes.

Ara, un cop recollides i incloses en el Pla les aportacions veïnals, com les contemplades en els carrers Luxemburg, Praga i Brussel·les, Rosersa realitza les tasques de pintat de la nova reordenació, que es veurà completada en els propers dies amb la instal·lació de la senyalització vertical necessària.

El Pla de Millora de la Circulació de Roses ja ha actuat a la urbanització La Garriga i s'estendrà progressivament per la població al llarg del mandat municipal, en funció de les característiques i necessitats pròpies de cada espai, ja sigui aplicant canvis de sentit de circulació, d'una informació i senyalització més detallades per als conductors, de l'habilitació de zones zones d'aparcament per evitar la problemàtica que suposa l'aparcament en vorera, de la renovació i repintat de senyalització, etc.