El grup municipal Junts per Figueres presenta una moció per a la creació de rutes segures de running per a dones. La proposta es debatrà al ple del proper dilluns, 2 de març.

El grup parteix de la diagnosi del Pla Municipal d'Igualtat 2017-2021, en el qual es marquen les diverses mancances en relació de l'àmbit esportiu que detecten les dones a Figueres: manca d'oferta esportiva i d'equipaments, manca d'equips esportius femenins, etc. El document també reitera que l'oferta d'activitats esportives de la ciutat no dóna resposta a les necessitats de totes les dones, fet que provoca més dificultats per a la pràctica de l'esport entre les dones.

Conscients de la importància del foment dels hàbits saludables i de l'augment de la pràctica del running a Figueres, i conscients de la inseguretat que moltes dones senten a l'hora de realitzar aquest esport en algunes zones de la ciutat, Junts per Figueres considera que "cal fer un pas més com a Ajuntament i dotar de les eines necessàries a les dones que practiquen habitualment aquest esport a la nostra ciutat per poder practicar-lo amb tranquil·litat i seguretat, creant nous espais de pràctica esportiva, que també serveixin per posar en contacte a les persones usuàries".

Més en detall, JxF proposa confeccionar rutes segures de running, amb diversos nivells de distància i dificultat, per a dones en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, el Servei Municipal d'Informació d'Atenció a les Dones (SIAD) i el Club Atletisme Figueres.

El grup també demana que les rutes estiguin definides i degudament il·luminades i, si cal, s'augmenti la intensitat de la il·luminació; que se senyalitzin les rutes; i que es disposi de fonts públiques. Per últim, afegeixen que seria convenient incorporar aquestes rutes i el seu entorn en el servei de patrullatge de la Guàrdia Urbana.