El ple municipal de Llançà va aprovar per unanimitat, al ple del 13 de febrer, declarar-se municipi feminista. Aquesta moció va ser presentada pel grup d'Esquerra Republicana, per segona vegada en aquest mandat. Entre d'altres, els principals punts de l'acord, que es va presentar i aprovar en el ple, consistien a establir les clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions, establir un protocol d'actuació per evitar discriminació laboral de les persones LGTBI, dones migrades i racialitzades, etc., i garantir un dret tan fonamental com la igualtat de dones i homes i erradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.

En aquest mateix ple es va aprovar la privatització del Registre Civil del municipi, es va nomenar la regidora Sílvia Barris com a representant en el Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient, es va aprovar inicialment el Pla Especial del Patrimoni de Llançà i també el DUPROCIM.