Aquest proper divendres, dia 28 de febrer, la Cate de Figueres acollirà una conferència sobre lents gravitatòries. La ponència, que es farà a un quart de nou i està organitzada per la Societat Astronòmica de Figueres, es titula "Les lents gravitatòries en l'astrofísica actual", i anirà a càrrec de l'expert Pere Horts.

En acabar la publicació dels articles que desenvolupaven la Teoria General de la Relativitat, Albert Einstein només havia pogut presentar una prova de la seva validesa: el càlcul del periheli de Mercuri. En aquell moment, també anunciava una sèrie de proves relatives a diversos fenòmens còsmics que, quan es poguessin observar, la demostrarien. Una de les prediccions més notables fou la de les anomenades lents gravitatòries que no solament ha demostrat reiteradament l'observació, sinó que, en l'actualitat, està tenint notables implicacions en la cosmologia.