L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, i el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, han participat aquesta setmana en la jornada sobre Top Manta celebrada a la localitat de Peñíscola. Entre els objectius marcats a la trobada, es troba la imminent creació d'una plataforma de municipis afectats per requerir la implicació real de les administracions superiors, en considerar-les responsables directes dels canvis legislatius i de les mesures en matèria de comerç, seguretat i socials necessàries per a l'eradicació d'aquest fenomen.

Canvis legislatius, necessitat d'una justícia de proximitat, una major coordinació i recolzament dels cossos de seguretat amb les policies locals, regulació de la llei d'estrangeria, campanyes de comerç i de conscienciació ciutadana a nivell estatal,... són les accions considerades necessàries per actuar efectivament contra la venda il·legal debatudes durant la trobada.

Unes accions que, tal i com ha assenyalat l'alcaldessa de Roses "es troben fora de l'abast de les competències que podem exercir els municipis. El pas del temps i l'augment de la problemàtica han demostrat que la solució al problema requereix d'actuacions que els municipis no podem assumir. No és competència dels ajuntaments resoldre un problema d'estrangeria, per exemple, necessitem que les institucions superiors s'impliquin i considerin aquest greu problema com a propi".

Per demandar aquesta implicació, els ajuntaments i associacions reunits a la jornada han acordat la creació d'una plataforma de municipis afectats, que es vol constituir en el termini d'un mes. Amb aquest objectiu, l'edil de Peñíscola i l'alcaldessa de Roses, s'han compromès a fer extensiva aquesta proposta durant els propers dies a la resta de poblacions afectades de València i de Catalunya, respectivament, amb la voluntat de sumar el major nombre de poblacions.

Un cop constituïda, la primera acció de la plataforma serà demanar una reunió amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a qui es farà arribar un document conjunt de conclusions i peticions en nom dels municipis afectats, sol·licitant el seu trasllat a les diferents administracions i ministeris competents en cada cas.

Fins ara, la pressió del fenomen del top manta ha recaigut únicament sobre el món local. En aquest sentit, el regidor Joan Plana destaca el fet que "la pressió als ajuntaments provoca que altres administracions amb molts més recursos i competències no s'involucrin en trobar una solució definitiva. Les policies locals són les que sovint han d'assumir la gestió del fenomen del top-manta, enmig de la solitud, la incomprensió de part de la ciutadania i sense tots els recursos necessaris. Hem de contribuir a no focalitzar la pressió només sobre els ajuntaments ja que, quant més bolquem la pressió només en ells, menys importància cobraran la resta d'institucions".

Per tot això, la nova plataforma de municipis buscarà una resposta i implicació definitives per part de l'administració estatal i autonòmica, que posi fre a aquesta activitat, que tan nefastes conseqüències provoca tant en els municipis afectats com en l'economia general. Concretament, a Espanya, segons l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, aquest tipus de venda centrada en productes falsificats fa perdre als fabricants el 10,6% del volum total de les seves vendes, la qual cosa es tradueix en 6.766 milions d'euros anuals i en la destrucció de 53.000 llocs de treball.