El Museu del Joguet de Figueres pateix deficiències que requereixen intervencions urgents. Hi ha goteres, esquerdes i desperfectes en la pintura de la façana que els responsables de l'equipament cultural atribueixen a la manca de manteniment per part de l'Ajuntament. També cal adaptar-lo a la normativa de protecció contra incendis. El problema no és nou. Altres equipaments culturals importants a Figueres, com ara el Teatre El Jardí, també han requerit intervencions precisament per goteres i falta de manteniment.

El Museu arrossega aquesta situació des de fa temps i precisament per això durant la campanya electoral de les municipals del 26-M el director de la fundació, Josep Maria Joan Rosa, va fer arribar a tots els caps de llista i grups un informe en el qual s'exposaven les mancances.

L'actuació més urgent és la d'impermeabilització, ja que les goteres posen en perill la conservació de les col·leccions que custodia el museu. Les goteres afecten sobretot l'auditori Brossa-Frègoli i la sala 16 de col·leccions oberta recentment al públic. En l'informe que es va encarregar des del mateix Museu, es recull que s'han produït almenys onze goteres en diferents punts i que algunes d'elles s'han reproduït un cop solucionades.

De fet, s'hi han fet diverses intervencions però l'aigua s'ha continuat filtrant, segons ha explicat el regidor de Cultura, Alfons Martínez. Per resoldre-ho definitivament s'ha renovat l'estructura de coure de la cúpula que hi ha al terrat. «A l'interior de l'estructura hi havia unes vies de ferro amb fustes podrides i se substituirà per un mecanisme hermètic que la faci més impermeable», ha explicat Martínez. Ara, caldrà esperar el proper episodi de pluja per comprovar-ne l'efectivitat.Pendents de la pluja

El director del Museu, Josep Maria Joan Rosa, assegura que quan plou s'han de suspendre els actes previstos a la sala Frègoli -on es fan presentacions de llibres- a causa de les filtracions d'aigua. Les reparacions en aquest espai estan quantificades en 24.062,17 euros. Així mateix, per a aquest any hi ha una partida de 50.000 euros destinada a la impermeabilització d'un nou tram de coberta i a la reparació de la coberta de coure de la cúpula de l'escala. Segons la informació facilitada per l'Ajuntament, s'executaran al mes de novembre.

L'informe elaborat per la Fundació Museu del Joguet també posa de manifest que cal substituir les plaques de cel ras i els revestiments de fusta malmesos per les humitats i goteres, algunes de les quals ja van ser substituïdes en el seu moment però s'han malmès de nou. El «mal estat general de la terrassa» també ocasiona humitats als estucats de les façanes, malmès en diferents punts.

Protecció contra incendis

En matèria de protecció contra incendis, hi ha un projecte realitzat per l'arquitecte Francesc Labastida de l'any 2011 en el qual es preveien executar les obres d'adequació en tres fases anuals. Aquest projecte va ser aprovat definitivament en Junta de Govern Local l'any 2012 i només la primera de les fases es va realitzar, l'any 2013. Els treballs van consistir en la sortida d'emergència del terrat i la restitució i reparació del grup electrogen. Van tenir un cost de 78.039 euros.

Queden pendents d'executar les fases 2 i 3 per completar l'adequació de la instal·lació actual a la normativa contra incendis. En aquesta tercera fase, hi ha inclosa la sala Frègoli. Precisament, el pressupost preveu també una partida de 87.000 euros per executar la segona fase de l'adaptació de les instal·lacions contra incendis.

El Museu alerta també que la manca de manteniment suposa un problema per a la seguretat dels usaris de les instal·lacions i també per part dels ciutadans que transcorren per la via pública. I és que a la cornisa de la cantonada del Rambla i el carrer Sant Pere s'hi han detectat dues esquerdes importants i «preocupants pel perill que puguin desplomar-se al carrer d'una altura de 12 metres». Per solucionar-ho caldria arreglar «urgentment» la cornisa, les teules i la barana.