El Comitè de Cogestió de la Sèpia del Golf de Pals i de Roses han aprovat el Pla de gestió d'aquesta espècie, que estableix mesures tècniques de gestió i de seguiment de la pesca i el marisqueig professional i de la pesca recreativa de la sèpia des d'embarcació efectuada dins les badies de Pals i Roses, per garantir-ne així la conservació i sostenibilitat.

Amb l'elaboració del Pla, es vol incorporar el model de cogestió establert pel Decret de governança a l'activitat adreçada a la pesca de la sèpia amb arts fixes (xarxes sepieres i nanses), i també cercar un encaix de l'activitat de la pesca recreativa en un marc d'explotació comú.

Al mateix temps, el Pla busca la territorialització de l'activitat mitjançant la participació del sector en la recuperació i la gestió de les postes de cefalòpodes, la recuperació d'arts selectius en desús com les "nanses per a sèpia" i la millora de la comercialització mitjançant l'aplicació d'un programa socioeconòmic.

Per aconseguir-ho, el Pla determina mesures com ara: una veda d'espècie (sèpia) per a les flotes implicades que s'aplica per primera vegada. Posa límit al nombre d'exemplars o pes màxim per total de la captura autoritzada per a la pesca recreativa considerant dades biològiques i una àrea delimitada per als col·lectors d'ous de sèpia. La veda serà per a un període de dos mesos entre els mesos de setembre i octubre.

La proposta també estableix la concessió de permisos especials per a la captura de sèpia segons criteris de dedicació històrica, l'ús de nanses i tresmall en pesca professional i la potera en la pesca recreativa, la compartició d'àmbit comú per a la captura de sèpia amb la possibilitat de mantenir l'àmbit de cada confraria o l'adaptació de les dimensions del tresmall i ormeigs a llums de malla més grossos per permetre'n l'escapada.

Un pla a proposta del sector

La pesca professional de la sèpia (Sepia officinalis) duta a terme per les embarcacions d'arts menors i arts fixos dins l'àmbit de les confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses representa una activitat de gran rellevància tant socialment com econòmicament a la zona. Aquesta activitat conviu també amb una important activitat de pesca recreativa.

El sector pesquer va exposar la necessitat de disposar d'un pla de gestió específic per regular i preservar la sèpia dins les aigües marítimes compreses entre el cap de Begur i l'illa de Maça d'Oros, que inclou les badies de Pals i Roses, i garantir-ne així la conservació i sostenibilitat.

El Comitè de Cogestió de la Sèpia del Golf de Pals i de Roses va entomar aquest demanda del sector i es va posar a treballar en el Pla que s'ha fet realitat després de vuit reunions de la Comissió Tècnica que constitueix aquest Comitè.

Cal recordar que el Comitè de Cogestió de la Sèpia del Golf de Pals i de Roses ha estat el primer dels comitès de cogestió constituïts d'acord amb el Decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, un model innovador de participació en què tots els integrants tenen el mateix pes en el procés de presa de decisions.

El constitueixen: per part del sector, pescadors de sèpia de les confraries de Cadaqués, Roses, l'Escala, l'Estartit i Palamós i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona; en l'àmbit científic, l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-CSIC); en l'ambientalista, les organitzacions Low Impact Fishers of Europe (LIFE) i Salvem l'Empordà, i, per part de l'Administració, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura.