L'Ajuntament de l'Escala ha posat en marxa l'Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i Emergència Climàtica (OTEC), un espai municipal d'informació, difusió i formació sobre l'energia sostenible i d'aplicació de mesures d'adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic al municipi de l'Escala. Com a ens municipal, proporcionarà assessorament gratuït i personalitzat a entitats públiques i privades; organitzarà tallers, jornades i activitats per a les escalenques i escalencs; i elaborarà informes tècnics de temàtica energètica i d'aplicació de mesures de mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic.

En aquesta línia, des de l'OTEC s'oferiran aquests serveis:

 • Conscienciar a la ciutadania en relació als aspectes energètics i de lluita contra el canvi climàtic mitjançat la realització de cicles formatius, tallers, conferències, exposicions i altres tipus d'esdeveniments adreçats a empresaris, comerciants i a la ciutadania en general.
 • Desenvolupar un servei d'auditoria i d'assessorament personalitzat i concertat pel foment de l'estalvi energètic i de lluita contra el canvi climàtic tant a les empreses, negocis i particulars del municipi.
 • Promoure l'eficiència i l'autoconsum energètic entre els agents privats i la ciutadania en general mitjançant el desenvolupament d'actuacions concretes, ja siguin tècniques i/o fiscals.
 • Elaborar informes tècnics i d'avaluació dels efectes sobre el canvi climàtic i de l'eficiència energètica sobre determinats plans, programes i projectes promoguts per les diferents àrees i serveis tècnics municipals.
 • Participar en la redacció de plans, programes, projectes i plecs tècnics per garantir la incorporació de mesures d'eficiència energètica i de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 • Coordinar i/o redactar projectes i plans específics per a la implantació d'estratègies, programes, mesures i accions per a l'eficiència, estalvi i transició energètica i l'adaptació i/o mitigació dels efectes del canvi climàtic per els diferents equipaments i estances municipals.
 • Participar en els diferents actes i esdeveniments relatius a l'estalvi, eficiència i autosuficiència energètica promoguts per altres organismes públics i institucions, com també en la definició d'estratègies marc per mitigar els efectes generats pel canvi climàtic.

"El que fem és posar una eina al servei de la ciutadania, que a més comprometrà l'administració en tots els nivells, amb els criteris de sostenibilitat i eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga. En la mateixa línia, el regidor de Medi Ambient, Josep Bofill, destaca que "aquest és un projecte que no neix del no res, sinó que fa mesos que s'hi està treballant i en els darrers anys ja s'han anat aplicant mesures i desenvolupant projectes, com són la reducció del consum energètic o el projecte Desembossa't, per eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús".

Per posar-se en contacte amb l'oficina es pot utilitzar el formulari que hi ha al web otec.lescala.cat. Entre les actuacions que s'han dut a terme els darrers anys, estan en curs o previstes per l'Ajuntament de l'Escala en relació a l'àmbit d'aquesta nova oficina, hi ha entre d'altres:

 • Posar en marxa el projecte Desembossa't, amb l'objectiu de convertir l'Escala en municipi sense bosses de plàstic d'un sol ús en un termini de 4 anys.
 • Elaboració d'un catàleg de solucions d'enginyeria bioclimàtica per edificis de nova construcció i edificis rehabilitats.
 • Creació de camins escolars segurs.
 • Aplicació de mesures d'estalvi energètic en l'enllumenat nadalenc.
 • Incorporar criteris ambientals i d'eficiència energètica en l'adquisició de béns i serveis municipals.
 • Bonificacions fiscals en la llicència per a la implantació d'enegies renovables.
 • Servei d'informació pública en matèria d'energia i canvi climàtic.
 • Celebració de la Setmana de l'Energia Sostenible.
 • Celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura.
 • Foment de la reducció de producció de residus.
 • Implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica en la il·luminació interior dels equipaments municipals.
 • Instal·lació de mecanismes per l'estalvi d'aigua i energia als equipaments municipals.
 • Obtenir la qualificació energètica A per a tots els edificis municipals de nova construcció.
 • Implantació d'instal·lacions solars tèrmiques als equipaments del Camp de Futbol i al Pavelló esportiu.
 • Fomentar la instal·lació d'energia solar tèrmica a les llars.