La Guàrdia Urbana de Figueres ha iniciat aquesta setmana la implementació del sistema telemàtic d’informes en els processos interns. L’objectiu és eliminar el paper i fer la tramesa dels documents de forma totalment digital a la resta de departaments i serveis de l’ajuntament a través del gestor electrònic del consistori.

Aquest és un pas endavant ja que es deixaran de fer informes en format paper i tota la tramitació serà de forma digital. A banda, el nou sistema permetrà la classificació dels expedients per tipologia predefinida així com escollir les àrees destinatàries on s’han d’enviar cadascun. A més a més, l'Ajuntament assegura que així la gestió serà «molt més àgil» i permetrà una explotació de les dades «molt més acurada».

Per tal de fer una correcta implementació del nou sistema telemàtic de gestió d’informes, s’ha fet una formació interna als comandaments de la Guàrdia Urbana així també a les àrees de l’Ajuntament que més en contacte estan amb el cos de seguretat municipal.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, explica que «la digitalització dels processos interns de la Guàrdia Urbana és un avenç en l’administració electrònica així com en la millora de l’eficiència i la sostenibilitat de l’Ajuntament amb l’eliminació de l’ús del paper».