Durant aquest matí, i el pròxim divendres 31, el centre educatiu CEIP Joana d'Empúries, de Castelló d'Empúries, ha proposat als seus alumnes desenvolupar un taller sobre l'assetjament escolar, conegut l'anglicisme bullying. Aquesta situació es produeix per l'exposició d'un alumne, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives, sent objecte de burles, insults, humiliacions, etc., per part d'un altre o altres alumnes.

Aquest taller és el segon any consecutiu que es realitza a l'escola i és ofert per la Policia Local de Castelló d'Empúries. A través de les xarxes social del cos d'agents castelloní explicaven que durant el taller «farem un viatge, per les emocions, veurem quins elements són necessaris i participen, els posarem nom, obrirem un espai de debat i veurem a quines conclusions arribem».