Aquest gener del 2020 es compleixen 100 anys de la municipalització del servei d'aigua potable a la ciutat de Figueres. El Setmanari de l'Alt EMPORDÀ recorda, amb un suplement especial, els antecedents històrics, el procés d'implantació del servei i el seu desenvolupament fins a la creació de Fisersa el 1986. El treball inclou reportatges signats per Joan Armangé, Jordi Jordà i Albert Testart, amb fotos històriques procedents de la Biblioteca Fages de Climent, l'Arxiu Municipal de Figueres, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i la col·lecció del periòdic.

En el relat dels precedents d'aquesta municipalització, l'economista i exalcalde de la ciutat, Joan Armangué, explica com "el projecte que millor simbolitza a Figueres la relació entre la vila i el Castell de Sant Ferran, a mitjans del segle XIX, és l'aprofitament de les aigües sobrants de la fortalesa. L'Ajuntament sol·licità quatre vegades la cessió d'aquestes aigües, anys 1803, 1817, 1828 i 1852, i malgrat la seva concessió, només aquesta darrera s'executà". Armangué posa émfasi en el fet que "quan fa cents anys de la municipalització del servei d'abastament d'aigua, no podem oblidar els pioners d'aquest servei quan molts anys abans, a la dècada dels anys 50 del segle XIX, els ajuntaments presidits pels alcaldes Joan Garcia, Josep Puig i Jutge i Abdon Terradas ja varen fer les seves primeres aportacions".

L'aqueducte del Castell, 1888-1889. JM CAÑELLAS. Album Rubaudondeu. Biblioteca Fages de Climent

Resseguint aquest procés, el periodista Jordi Jordà, narra la compra, a principi del segle XX, per part de l'Ajuntament de Figueres, "de la companyia d'aigua potable Ignacio de Aloy y Cia, i la seva municipalització, que va ser la solució en aquell moment per obtenir la quantitat i la qualitat d'aigua necessàries per al subministrament a la població. El ple municipal va aprovar la compra el dia 9 de gener de 1920, la Junta Municipal la va ratificar el dia 21 de gener i es va signar l'escriptura de compra el dia 6 de febrer davant el notari Martí Mestres".

Albert Testart, historiador i vocal de la Junta directiva de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Aigua (AEOPAS), explica com "la decisió de gener de 1920 per part del govern municipal de Figueres va suposar un canvi transcendental en la governança de l'abastament de l'aigua a la ciutat. El creixement demogràfic i econòmic de Figueres durant les dues primeres dècades del segle XX comportà un increment de la demanda d'aigua i una nova necessitat d'inversions que l'estructura empresarial privada, la que venia gestionant el servei des de feia dècades en règim concessional, no podia fer-hi front de forma eficient. L'Ajuntament va assumir la responsabilitat política de dirigir de forma efectiva un servei clau per a la ciutadania".

En el seu reportatge, Testart destaca la construcció de l'embassament de Darnius Boadella als anys seixanta i, a posteriori, "el pas a una gestió municipal en forma d'empresa mercantil (Figueres de Serveis, SA, Fisersa) el 1986", la qual cosa "implica la definitiva modernització del servei d'aigües de Figueres, ja que permetia aprofitar l'agilitat dels mecanismes empresarials i contractuals privats per aplicar-los a un servei bàsic per a la ciutadania, però mantenint la titularitat i el control públic de tot el sistema, és a dir, la seva governança.

Trobareu aquest suplement especial a l'interior del Setmanari de l'Alt EMPORDÀ que podeu comprar al vostre quiosc habitual i també al nostre digital EMP+Quiosc.