En el ple municipal de l'Ajuntament de Vilafant, celebrat aquest dimecres, h tractat i aprovat temes com la inclusió del Polígon del Pont del Príncep en el mapa acústic local o l'inici de l'expedient de delimitació dels llindars i límits dels termes municipals de Vilafant i Figueres i així com plasmar sobre plànols les modificacions que s'han anat succeint des de la seva última versió.

Abans de l'inici del debat dels punts de l'ordre del dia, l'alcaldessa Consol Cantenys va voler aclarir la notícia publicada en alguns mitjans comarcals, entre ells emporda.info, referent al tancament de l'Oficina de Correus de Vilafant derivada d'una nota de premsa del grup municipal de Ciutadans. El tema ha continuat en el torn de precs i preguntes.

Consol Cantenys, ha subratllat, que a conseqüència de diferents reunions que s'han tingut amb Correus per tal de millorar el servei de repartiment, l'empresa "ha valorat i estudiat diferents mesures per optimitzar-lo" i això ha provocat certa confusió i la difusió d'unes notícies "sense fonament informatiu". Cantenys ha assegurat que "Correus no té cap intenció de tancar l'oficina" situada al nucli de les Forques i que dóna servei a més de 5.000 veïns.

També s'ha aprovat la nova reglamentació del Cementiri Municipal i les limitacions temporals, que vénen marcades per llei, quant a la concessió dels espais.

Un dels temes que ha generat més interès ha estat el nomenament del nou Jutge de Pau, que va quedar vacant degut que l'anterior jutge, Serafín Pérez, va renunciar en optar i ser escollit regidor, en les darreres eleccions municipals. Tres candidatures optaven a ser el nou Jutge de Pau de Vilafant i davant la igualtat i la qualitat de les propostes s'ha optat pel vot secret de cada un dels regidors. Finalment, l'exregidor Antoni Caulas, fins ara Jutge de Pau suplent, ha estat nomenat per majoria absoluta i només amb el vot en contra del partit de Ciutadans.

Ja en el torn de preguntes s'ha valorat la Cavalcada de Reis, s'ha aclarit el perquè el club organitzador no ha celebrat aquest any el memorial Carles Corretger, així com la demanda de cert control sobre vehicles que cometen infraccions administratives o de velocitat i la convocatòria de la Mesa de Seguretat per tractar aquests temes i vetllar per un poble més segur entre altres demandes dels regidors i regidores participants.