Si teniu problemes amb la família, de separació o divorci, de cura de la gent gran, amb els veïns, de convivència ciutadana social o cultural, lloguers, herències, reclamacions de quantitat, en empreses, associacions, fundacions, organitzacions... existeix un espai de diàleg i de gestió de conflictes que fa possible que les parts arribin a un acord sense haver de recórrer al jutjat. Es tracta de la mediació, un mètode de resolució de conflictes on les parts, de manera voluntària i amb l'ajuda d'un mediador imparcial, busquen una solució a un problema.

Aquest 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació, una commemoració que promou donar a conèixer el servei que ofereixen els professionals de la mediació.

El Col·legi d'Advocats de Figueres té un servei estable de mediadors, des del 2002, adscrit al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i actualment compta amb un equip d'onze lletrats. La coordinadora d'aquest servei és l'advocada Marta Brugat, i ella reconeix que cal explicar molt bé què és la mediació, perquè «aquest és un concepte que ara mateix està molt de moda i fàcilment es pot associar amb àmbits que poc tenen a veure amb allò que realment és».

Uns requisits molt específics

«La mediació s'empara en la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació de l'àmbit del dret privat, i no només l'exercim advocats, sinó que també poden ser mediadors professionals col·legiats d'altres disciplines, com psicòlegs, graduats socials o arquitectes. Allò que ens posa en comú a tots és que hem de reunir uns requisits i una titulació i una formació molt específics per poder fer mediació», ha indicat Marta Brugat, i, en aquest sentit, també hi ha afegit: «Les tècniques de mediació fan que les parts arribin als seus punts de resolució d'un conflicte, col·laborant per trobar la millor solució per a elles mateixes. El mediador no els imposa la resolució, sinó que els ajuda, amb unes tècniques molt concretes, a arribar a un acord que satisfaci tothom».

Marta Brugat descriu el mediador com un professional que acompanya, que és neutral, objectiu i imparcial, amb una formació que ve determinada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. «Tot i que hi ha moltes persones que creuen que poden fer de mediadores, no tothom és vàlid. No tothom amb bona voluntat, amb bona fe, ni tampoc aquells que intenten posar pau o que volen ajudar a facilitar les coses dins d'un problema poden ser mediadors. La llei exigeix unes característiques als mediadors, unes tècniques que han après dins d'una formació en mediació», anota l'advocada.

«Venim d'una cultura en què volem resoldre els conflictes al jutjat. Allò que és clar és que quan dues parts es barallen, al jutjat una perd i l'altra guanya. A diferència d'una negociació realitzada entre advocats, en què sempre hi ha una posició de força, en la mediació no estem per jutjar i és important gestionar molt bé les emocions quan estem davant d'un conflicte. La mediació és voluntària, no hi ha cap mena d'imposició per part de ningú», explica Marta Brugat.

Al Col·legi d'Advocats de Figueres, s'ofereix mediació en dret privat, és a dir, aquell en què es necessita trobar solucions per a conflictes convivencials, ja siguin familiars, entre veïns, econòmics i patrimonials, entre altres. «Cada conflicte és molt diferent i no sempre és entre dues persones. En una herència, per exemple, hi pot haver diferents hereus que no es posen d'acord, o un altre exemple és el d'aquells germans que han de decidir com gestionen la cura d'un progenitor», apunta Marta Brugat.

Cal destacar, tal com remarca la coordinadora del servei de mediació del Col·legi d'Advocats, que no es pot mediar en tots els conflictes que es presenten. En queden exempts, com posa d'exemple, «casos de violència de gènere o de violència en el si d'una família». «A més, si en el transcurs d'una mediació hi hagués coneixement d'alguna situació delictiva relacionada amb el cas, caldria aturar-ho automàticament», ha conclòs.

Els acords de mediació, que determinen que un conflicte s'ha resolt, tenen la mateixa validesa que un contracte privat.

Una representació de l'equip d'advocats mediadors. Montse Vallès, Rosa Maria Saguer, Anna Maria Puig, Montse Saavedra, Carmela Cusí, Eduard Prat, Rosa Corominas, Susana Ramírez i Marta Brugat.

LES CLAUS

  • On anar? Si esteu interessats a demanar el servei de mediació o voleu rebre informació sobre com afrontar un conflicte per mitjà d'aquest mètode, us podeu adreçar al Col·legi d'Advocats de Figueres, al carrer Llers, 13.
  • Quant costa? Els beneficiaris de justícia gratuïta, igual com passa amb el servei d'advocats del torn d'ofici, en poden disposar gratuïtament. Per altra banda, en cas de no ser-ne beneficiaris, els honoraris dels advocats del servei de mediació tenen uns preus fixats.
  • Avantatges La mediació va néixer amb la voluntat d'evitar la judicialització de determinats conflictes, no només amb la finalitat d'agilitzar el treball dels tribunals de justícia, sinó, fonamentalment, la de fer possible l'obtenció de solucions responsables, autogestionades i eficaces.