L'organització de servei de teràpia ocupacional El Tamariu ha fet la llista de propòsits per a aquest 2020. Certament no és una llista gaire llarga, només tres punts, però sí que els reptes que es presenten són molt ambiciosos.

Un dels nous objectiu de l'entitat serà la recerca activa d'empreses de la comarca que puguin encomanar tasques que els mateixos usuaris del servei de teràpia ocupacional (STO)puguin realitzar. Aquest pas suposarà diversificar i ampliar el ventall d'activitats d'ocupació terapèutica.

Un altre repte per al 2020 és estudiar la viabilitat d'implantar el servei de transport. Aquesta fita facilitaria i dotaria d'opcions d'accés al STO El Tamariu a les persones que resideixen en altres poblacions de la comarca.

I el tercer i darrer objectiu és consolidar el procés de difusió del projecte que es va iniciar durant el 2019. Enguany, aquest vessant té com a novetat l'apropament a les escoles de la comarca que estiguin interessades en visitar les instal·lacions del Servei.

Els orígens i eixos de treball

L'any 2012 neix l'associació sense ànim de lucre El Tamariu. El seu objectiu principal és facilitar la integració social de les persones amb discapacitat psíquica de l'Alt Empordà. Des del 2017 funciona com a Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

Els dos eixos principals de treball de l'organització són, per una banda, activitats d'ajustament personal i social, destinades a garantir un bon desenvolupament personal de les persones usuàries i, per altra banda, activitats d'ocupació terapèutica, destinades a adquirir i fomentar hàbits laborals, així com potenciar la capacitat manipulativa.