El primer premi del Sorteig del Nen, el 57342, ha estat molt repartit a tot l'Estat i ha repartit sort en diversos municipis catalans. En concret, ha caigut de Mollet del Vallès, Vilanova del Camí, Pineda de Mar i Lleida. El primer premi està valorat en dos milions d'euros cada sèrie. Pel que fa al segon premi, el 21816, també ha caigut molt repartit arreu de l'Estat i també ha esquitxat Catalunya. Aquest número ha caigut a Girona, Lleida, Barberà del Vallès, Llagostera, Vic, Artés i Figueres. El segon premi reparteix 750.000 euros per sèrie. En canvi, el tercer premi, el 26706, que reparteix 250.000 euros per sèrie, ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a una administració de Torrent, a la demarcació de València, i a una altra de Valladolid.

Pel que fa al primer premi, l'administració del carrer Jaume I de Mollet del Vallès ha venut una sèrie, repartint així 2 MEUR. Els deu dècims s'han venut per finestreta.

Per la seva banda, a Vilanova del Camí, l'administració ha venut uns sèrie del primer premi, de manera que ha repartit 2 MEUR. L'administració ha explicat a l'ACN que ha venut els deu dècims per finestreta i que s'ha repartit entre gent del municipi.

A Pineda de Mar, l'administració de l'avinguda Montserrat ha venut un dècim del primer premi, repartint 200.000 euros.

El primer premi també ha caigut a l'administració del carrer Baró de Maials de Lleida.

21 MEUR del segon a Girona

Pel que fa al segon premi, ha estat molt repartit arreu de l'Estat però algunes de les administracions que l'han repartit són catalanes. És el cas de l'administració de la plaça Marquès de Camps de Girona, que ha venut 28 sèries del número, repartint un total de 21 MEUR. L'establiment ha explicat que la majoria de números els ha venut a compradors habituals.

A Lleida, l'administració del carrer Pi i Margall ha venut una sèrie del segon número, de manera que ha repartit 750.000 euros.

En canvi, en les administracions de Llagostera i Artés on també ha tocat aquest premi no saben què han repartit, ja que han venut el número per màquina i no preveuen saber la quantitat premiada fins aquest dimarts.

El 21816 també ha tocat a una administració de loteria de la Via Sant Olegué de Barberà del Vallès, que al mateix temps és un bar. El seu responsable, però, tampoc sap a hores d'ara què ha repartit del segon premi.

L'administració del carrer Manlleu de Vic i la de la plaça del Gra de Figueres també han repartit el segon premi.