Degut a l'augment dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), coneguts com a patinets elèctrics, a les zones urbanes la Direcció General de Trànsit (DGT) va emetre el passat desembre una instrucció per regular-ne l'ús. L'Ajuntament de Figueres també vol acabar amb el buit legal que tenen aquests vehicles propulsats elèctricament (no hi ha cap ordenança que els reguli) i es planteja redactar una nova normativa municipal.

Per començar, durant aquest mes, la Guàrdia Urbana iniciarà una campanya informativa als usuaris de patinets elèctrics per informar dels canvis que es produiran, sobretot de la seva prohibició sobre les voreres.

De moment la instrucció de la DGT és transitòria, fins que no es publiqui la normativa corresponent, que, segons informen, va en la mateixa línia del que s'està debatent en la Unió Europea. Així, aquest document que ha fet públic avança els criteris als quals estan sotmesos aquests vehicles dins de la normativa de trànsit vigent. Segons el vicealcalde de Figueres i regidor de Seguretat, Pere Casellas, «la instrucció de la DGT no està clara» i, per això, el govern de moment només es planteja la prohibició de la circulació per voreres i zones de vianants.

«Quan es publiqui la normativa definitiva, modificarem el reglament de circulació municipal», explica Casellas. La instrucció de la DGT especifica que hi haurà aspectes que se sotmetran a criteri municipal d'acord amb l'ordenança, com la regulació de l'ús de casc o la prohibició relativa a parades i estacionaments.

Joguines

Com a norma general, la DGT considera que els artefactes que no sobrepassen la velocitat dels 6 km/h tenen la consideració de joguines. Als VMP no se'ls exigeix autorització administrativa per circular ni conduir, així com tampoc assegurança obligatòria. Per tant, els fets punibles no restaran punts al conductor.