S'acosta el dia del Sorteig del Nen, que el 6 de gener, Dia de Reis, reparteix un total de 700 milions d'euros. La Loteria del Nen consta de 50 sèries de 100.000 números cadascuna, amb una emissió de 1.000.000.000 d'euros, repartint-se en premis el 70% de l'emissió, és a dir, aquests 700 milions d'euros.

La Loteria del Nen, a més dels premis principals, reparteix uns altres de menor importància. Per exemple, els nombres anterior i posterior a el del primer premi es premien amb 12.000 euros per sèrie i els números anterior i posterior a el del segon premi amb 6.100 per sèrie.

Els nombres que coincideixin en les tres primeres xifres amb els tres premis majors es premien amb 1.000 euros per sèrie, a l'igual que els bitllets que les seves tres últimes xifres coincideixin amb els dos primers premis, i aquells les dues últimes xifres coincideixin amb les del primer premi .

Més premis

Finalment, hi ha un reintegrament de 200 euros per sèrie per als bitllets l'última xifra coincideixi amb la del primer premi de la Loteria del Nen, i dos reintegraments especials, també de 200, euros per als bitllets l'última xifra sigui igual a la que es obtingui en la primera i segona extracció especial d'una xifra.

Els premis del Sorteig del Nen

Cal dividir entre deu per calcular els diners que es porta cada dècim en el cas que el nombre sigui premiat

Quant es queda Hisenda?

Els diners repartit en premis en el sorteig de la Loteria del Nen suposa una gran font d'ingressos per a les arques d'Hisenda. Mentre que els premis inferiors a 20.000 euros estan exempts de tributació, les quantitats superiors a aquesta xifra tributaran el 20%, un percentatge que es calcula després de restar a el premi als 20.000 euros exempts. Loteries i Apostes de l'Estat abona directament la quantitat resultant d'aplicar el gravamen.

Premis del Sorteig del Nen

1r premi: 2.000.000 euros

2n premi: 750.000 euros

3r premi: 250.000 euros

Números les 3 últimes xifres coincideixin amb qualsevol de les 12 extraccions especials de 3 xifres: 1.000 euros

Números les 2 últimes xifres coincideixin amb qualsevol les de les 6 extraccions de 2 xifres: 400 euros

Números anterior i posterior del primer premi: 12.000 euros

Números anterior i posterior a el del que obtingui el segon premi: 6.100 euros

Números restants de la centena del primer premi: 1.000 euros

Números restants de la centena del segon premi: 1.000 euros

Números les tres últimes xifres coincideixin amb el primer premi: 1.000 euros

Números les tres últimes xifres coincideixin amb el segon premi: 1.000 euros

Números que les seves dues últimes xifres coincideixin amb el premi primer: 1.000 euros

Reintegraments (nombres la última xifra sigui igual a la del primer premi, nombres la última xifra sigui igual a la de la primera extracció especial d'una xifra, nombres la última xifra sigui igual a la de la segona extracció especial d'una xifra) 200 euros