El CAR Jove de Roses va acollir divendres, 20 de desembre, la primera trobada amb joves del municipi per a la realització de la diagnosi del Pla Local de Joventut, document que planificarà les polítiques de joventut a la població per al període 2020-2024 i que es basa en una radiografia prèvia sobre necessitats existents i recursos disponibles en tots els àmbits de la vida dels joves.

Per realitzar el Pla de Joventut es duu a terme un extens procés participatiu pensat per incorporar l'anàlisi i les propostes dels diferents agents implicats: tècnics de les diverses àrees de l'Ajuntament de Roses relacionades, representants polítics, professionals que tenen la població juvenil com el seu àmbit d'estudi o treball (professors d'institut, educadors,...), entitats, serveis i, molt especialment, de la pròpia població jove que finalment serà la destinatària dels programes i actuacions que s'estableixin.

Els joves, responsables i protagonistes

Els joves, responsables i protagonistesDivendres a la tarda, un cop realitzada la fase prèvia de trobades i entrevistes amb tècnics i professionals que ha permès obtenir una primera radiografia de la realitat en matèria juvenil a la població, va tenir loc la primera trobada amb l'anomenat "grup motor" del Pla. El grup està format per nois i noies representatius del jovent rosinc, amb participants de diferents perfils i edats, nivells d'estudis, ocupacions laborals, procedències i cultures.

Aquest grup motor serà, a partir d'ara, l'encarregat de debatre i aportar propostes al Pla Local de Joventut, el qual marcarà les actuacions i polítiques a realitzar durant els propers 4 anys. El següent pas que es durà a terme serà una trobada oberta amb tots els i les joves que vulguin participar, per presentar la diagnosi, validar-la i prioritzar els temes que més els importen per planificar les accions i programes que ells i elles considerin més importants.

D'altra banda, el Pla Local de Joventut es planteja com un document viu i flexible, que s'anirà adaptant a la realitat canviant dels joves. Per tant, els programes que s'estableixin es revisaran cada any amb el grup de seguiment dels propis joves per anar-los valorant i adaptant a les necessitats emergents que puguin sorgir.