La campanya de poda, que es realitza anualment, respon a la necessitat del manteniment i creixement saludable dels 1.500 arbres del municipi, al mateix temps que s'eliminen afectacions de trencadissa de branques i troncs a la via pública. En l'arbrat viari, la majoria de les vegades la poda es realitza per la seva situació, ja que entren en conflicte amb els edificis, el trànsit i la senyalització. Tot i això, la poda també es duu a terme per motius estètics, sanitaris o de seguretat. En els arbres joves, la poda és generalment per regular-ne l'estructura o per donar una forma determinada.