L'alcalde de Llançà, el socialista Francesc Guisset, ha resolt a favor d'un recurs de reposició presentat pels regidors de l'oposició d'Esquerra Republicana en què sol·licitaven la nul·litat de la Comissió Informativa celebrada el dia 3 desembre i que s’anul·lés, conseqüentment, la convocatòria del ple ordinari previst per a aquest dimarts, 10 de desembre. Aquesta sessió incloïa el debat i votació del pressupost municipal 2020.

El portaveu d'ERC, Guillem Cusí, ha afirmat, a través d'un comunicat de premsa, que ja va "advertir" l'alcalde a l'inici de la comissió informativa "que s'havien saltat l'acord que fixa la periodicitat de les sessions i que sense previ avís no podia canviar les dates i els horaris". Tanmateix Cusí va destacar: "Com a més greu, haver vulnerat el procediment establert i el dret fonamental de participació en els assumptes públics dels regidors". I, en aquest sentit, es refereix, segons hi afegeix, al fet que no els van proporcionar els expedients corresponents a l'ordre del dia i més concretament el dels pressupostos municipals per al 2020.

"Si les comissions informatives han de servir, tal com indica el reglament, per a un millor estudi i preparació dels assumptes que s'han de sotmetre's a aprovació i han de servir de base per al debat, és intolerable que actuïn d'aquesta manera, privant a l'oposició de la documentació necessària", ha manifestat Cusí, al mateix temps que ha conclòs: "En els sis mesos de govern de Guisset han canviat les dates dels plens i les hores establertes en tres ocasions i alhora no han proporcionat sempre tota la documentació o la facilitat fora de termin".