28 de novembre de 2019
28.11.2019
Figueres

Junts per Figueres proposa iniciar tràmits per consensuar el desplegament del 5G

El grup municipal vol constituir un grup de treball amb les companyies de telefoia mòbil per debatre-ho

28.11.2019 | 12:35
Junts per Figueres proposa consensuar el desplegament del 5G

La tecnologia mòbil 5G, per les seves característiques, implica una revolució en les comunicacions i al mateix temps serveix de pol d'atracció per al desplegament tecnològic, de serveis i de nous models de negoci associats a aquesta tecnologia. Conscients d'aquesta constatació, el grup municipal de Junts per Figueres  presentarà una moció relativa a iniciar els tràmits per constituir un grup de treball amb les companyies de telefoia mòbil per consensuar el desplegament de la tecnologia 5G

Segons el grup, del 5G destaca per la seva gran amplada de banda, la capacitat de suportar una altíssima densitat de dispositius per cel·la, la reducció de la latència, la flexibilitat en el desplegament i l'operació de xarxes, així com una millor eficiència energètica.

Per garantir la seva posada en marxa, els operadors hauran de desplegar la nova xarxa 5G –algunes companyies ja ho han començat a fer en una sèrie de grans ciutats-, mentre que els usuaris hauran de renovar els seus terminals mòbils actuals per uns que suportin la tecnologia 5G.

L'Ordre ETU/416/2018, de 20 d'abril, per impulsar el desenvolupament de les xarxes i serveis 5G a l'Estat espanyol és la normativa que va aprovar el govern espanyol on es defineix el nou quadre estatal d'atribució de freqüències (CNAF) en correspondència amb les indicacions del Grup de Política de l'Espectre Radioelèctric de la Unió Europea (RSPG), per harmonitzar les condicions tècniques de l'ús de bandes de freqüències pel 5G.

Per a la ciutat de Figueres i la seva àrea urbana, la tecnologia 5G és estratègica per al seu desenvolupament econòmic com a element clau en les polítiques de captació d'inversió i de generació d'innovació; al mateix temps, però, també
suposa un repte pel que representa a causa de la instal·lació de noves infraestructures.

En aquest sentit, el desplegament del 5G requereix de modificacions tecnològiques a les estacions de telefonia mòbil que ja estan en funcionament, així com la necessitat d'augmentar-ne el seu nombre ja que utilitzen una freqüència molt més alta que la de les xarxes actuals. Així mateix, per aconseguir una cobertura òptima la xarxa 5G necessita també petites estacions de telefonia mòbil a nivell de carrer –que es poden ubicar en façanes o elements del mobiliari urbà com pals d'enllumenat o semàfors- que permeten millorar el servei que ofereixen les estacions base.

Davant d'aquesta situació, i tenint en compte que Llei General de Telecomunicacions, de 9 de maig de 2014, dona via lliure a les operadores per la instal·lació de les antenes de telefonia, deixant als ajuntaments sense pràcticament cap mecanisme per regular-ne la seva ubicació, es fa imprescindible pactar el futur desplegament de la xarxa 5G a Figueres perquè es faci de forma ordenada i amb el menor impacte possible. El recent cas de l'antena de telefonia
del Rally Sud ha posat de manifest la necessitat que l'Ajuntament sigui proactiu en aquesta qüestió.

En aquest sentit, la creació d'un grup de treball amb la participació dels serveis tècnics municipals i representants de les quatre operadores amb xarxa pròpia – Movistar, Vodafone, Orange i Mas Móvil- permetria conèixer de primera mà les necessitats i plans de les companyies per al desplegament de la xarxa 5G a la ciutat i intentar consensuar amb aquestes des de l'ús compartit d'instal·lacions fins a les futures ubicacions de les estacions de telefonia. Aquest grup de treball implicaria també l'actualització del mapa municipal d'antenes de telefonia mòbil per aconseguir que sigui l'eina de referència per a les operadores que hi ha desplegades a la ciutat.

Per tot això, el grup municipal de Junts per Figueres proposa a aquest/a Comissió Informativa General / Ple Municipal que s'adoptin els següents acords:

  1. Impulsar la creació d'un grup de treball per al desplegament de la tecnologia mòbil 5G a la ciutat de Figueres, amb la participació dels serveis tècnics municipals i responsables de les operadores Movistar, Vodafone, Orange i Mas Móvil, que són les que tenen xarxa pròpia i han obtingut llicència estatal per a l'ús de les freqüències 5G
  2.  Actualitzar el mapa municipal d'antenes de telefonia mòbil a partir dels acords que s'hagin assolit al grup de treball específic a que fa referència l'acord anterior.
  3. Impulsar una campanya informativa a la ciutadania sobre el desplegament 5G, el nou mapa municipal d'antenes i els acords subscrits en el grup de treball amb les operadores de telecomunicacions
  4. Autoritzar a l'Alcaldia-Presidència a realitzar tants actes i gestions com siguin necessàries per al compliment dels acords anteriors.
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent